Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 18. septembris
Laiks: 10.00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība, konferenču zāle

18.09.2019. plkst. 10:00

Darba kārtība:

 1. Par Krustpils novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2019/7 “Par Krustpils novada pašvaldības nodevām” precizēšanu
 2. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/8 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2013.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr. 2013/42 “Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā””
 3. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/9 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Krustpils novadā”
 4. Par Krustpils novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/10 “Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2017. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem””
 5. Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/11 „Grozījumi Krustpils novada pašvaldības 2018. gada 19. septembra saistošajos noteikumos Nr. 2018/11 “ Par braukšanas izdevumu segšanu vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs izglītojamiem”
 6. Par grozījumiem Antūžu pamatskolas nolikumā
 7. Par līdzekļu piešķiršanu Antūžu pamatskolai
 8. Par līdzekļu piešķiršanu Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolai no dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem
 9. Par līdzekļu piešķiršanu pieturas paviljona iegādei un uzstādīšanai
 10. Par pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību
 11. Par 2020. gada budžeta prioritātēm, budžeta izdevumu kontrolskaitļu bāzes noteikšanu un sagatavošanas procesu
 12. Par Krustpils novada pašvaldības un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumiem
 13. Par papildu likmi Sūnu pamatskolā un grozījumu Sūnu pamatskolas nolikumā
 14. Par izmaiņām Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijā
 15. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kvieši”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 16. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 17. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 18. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vārpu mežs”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 19. Par atļaujas atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu atteikumu
 20.  Par nekustamā īpašuma “Lielceļš”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā, kadastra numurs  5668 007 0467,  iegādi
 21. Par nekustamā īpašuma “Sauku ferma”, Variešu pagastā,  Krustpils novadā trešās izsoles rezultātu
 1. Par līdzekļu piešķiršanu Vīpes pagasta pārvaldei no Dabas resursu nodokļa rezerves līdzekļiem
 2. Par dzīvokļa Zīlānu ielā 122-3, Zīlānos, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 3. Par pašvaldības kustamas mantas – automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER, reģistrācijas GZ8914, nodošanu atsavināšanai
 4. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
 5. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības un Līgas Martuzānes  ģimenes ārsta 2015.gada 12.martā noslēgtajā Telpu nomas līgumā
 6. Par nekustamā īpašuma “Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu
 7. Par teksta labojumu 2019.gada19.jūnija domes sēdes protokola Nr.7 lēmuma Nr.17 otrajā rindkopā
 8. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 9. Par zemes nomas līguma slēgšanu Kūku pagastā
 10. Par zemes ierīcības projekta „ Stepi” apstiprināšanu
 11. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
29.02.2020 plkst. 19.00 un 22.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Baiba Juknēviča izrāde "Ziediņš gatves galā" un grozi...
29.02.2020 plkst. 19.00, Mežāres pamatskolas sporta zālē
Futbola nakts turnīrs
01.03.2020 plkst. 13.00, Mežāres kultūras nams
Pensionāru tematiskā atpūtas pēcpusdiena
03.03.2020 plkst. 18.00, Zīlānu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
05.03.2020 plkst. 18.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
12.03.2020 plkst. 19.00, Mežāres kultūras nams
Andreja Ēķa komēdija ,,Klases salidojums 2''
13.03.2020 plkst. 18.00, Variešu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde