Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 23. oktobris
Laiks: 10.00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Domes sēde

23.10.2019.  plkst.10.00

Darba kārtība:

 1. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2019. gada 20. februāra saistošajos noteikumos Nr. 2019/2 „Noteikumi par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2019. gadam”
 2. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas locekļa ievēlēšanu
 3. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
 4. Par adreses pieraksta precizēšanu 2019.gada 18.septembra domes sēdes protokola Nr.11 lēmuma Nr.31  “Par zemes ierīcības projekta “Stepi” apstiprināšanu”,  otrajā punktā.
 5. Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un projekta nodošanu publiskajai apspriešanai
 6. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Vladi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 7. Par saistošo noteikumu Nr. 2019/9 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Krustpils novadā” precizēšanu
 8. Par konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” rezultātu apstiprināšanu
 9. Par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. -2026.gadam pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
 10. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā.
 11. Par lokālplānojuma “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem Nr. 2019/13
 12. Par grozījumiem lēmumā par Krustpils novada pašvaldības vispārizglītojošo izglītības iestāžu vadītāju amatalgām
 13. Par finansiālu atbalstu labdarības akcijai “Dzīvo vesels”
 14. Par automašīnas MITSUBISHI OUTLANDER (reģistrācijas numurs GZ 8914) izsoles rezultātu un pirkuma līguma slēgšanu
 15. Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2019. gadā
 16. Par līdzekļu piešķiršanu Krustpils pamatskolai
 17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460020014 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060501 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 19. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060591 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 20. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060154 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 21. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060500 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 22. Par zemes ierīcības projektu “Brūveri” un „Spēļu Ozoliņi” apstiprināšanu
 23. Par zemes ierīcības projekta „Daugmales” apstiprināšanu
 24. Par nekustamā īpašuma “Ķirsīši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 25. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Rīgas ielā 115B, Jēkabpils
 26. Par nekustamā īpašuma (ar mežaudzi) “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 27. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Kūku pagastā
 28. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 29. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Variešu pagastā
 30. Par pašvaldības dzīvokļa apmaiņu Atašienes pagastā
 31. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Kūku pagastā
 32. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Kūku pagastā
 33. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas nodošanu izsolei pašpatēriņa zvejai Pļaviņu ūdenskrātuvē un Daugavā
 34. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu
 35. Par apbalvošanu ar Krustpils novada pašvaldības Goda rakstu

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
28.02.2020 plkst. 13.30, Atašienes kultūras namā
Pilnmetrāžas animācijas filma “Karalienes Korgijs” ...
29.02.2020 plkst. 19.00 un 22.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Baiba Juknēviča izrāde "Ziediņš gatves galā" un grozi...
29.02.2020 plkst. 19.00, Mežāres pamatskolas sporta zālē
Futbola nakts turnīrs
01.03.2020 plkst. 13.00, Mežāres kultūras nams
Pensionāru tematiskā atpūtas pēcpusdiena
01.03.2020 plkst. 12.00, Atašienes kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
03.03.2020 plkst. 18.00, Zīlānu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
05.03.2020 plkst. 18.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
12.03.2020 plkst. 19.00, Mežāres kultūras nams
Andreja Ēķa komēdija ,,Klases salidojums 2''
13.03.2020 plkst. 18.00, Variešu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
14.03.2020 plkst. 18.00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Nepārspējama komēdija divās daļās "Mēs un mūsu sieva" ...
18.03.2020 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
27.03.2020 plkst. 10.00, Variešu kultūras namā
Leļļu teātra "Tims" izrāde "Mežā"
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde