Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 20. novembris
Laiks: 10.00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

 

Domes sēde

20.11.2019.  plkst.10.00

 

Darba kārtība:

 1. Par grozījumiem Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikumā
 2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežavoti 2”, Variešu pagasts, Krustpils novads, izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 3. Par projektu „Krustpils novada pašvaldības grants ceļu 4-4 "Joksti-Agrārbanka", 1-10 "Skudraine-Ganukrogs", 6-8 "Pēternieki-Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 "Mežāre - Atašienes pagasta robeža", 5-6 "Landzāni-Ezermuiža" pārbūve”
 4. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Zemturi 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 5. Par Jēkabpils sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma un sastāva apstiprināšanu
 6. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2019/16 “Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība Krustpils novada pašvaldībā”
 7. Par zemes daļas iznomāšanu SIA “Latvijas Mobilais Telefons” bāzes stacijas izvietošanai
 8. Par atbalstu biedrībai “Augšistaba”
 9. Par nekustamā īpašuma “Silavu Kraujēni”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 10. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56760040029 Mežāres pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 11. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56960060059 Vīpes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 12. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680020101 Krustpils pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680010246 Krustpils pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 14. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56680010260 Krustpils pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 15. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060250 daļas Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 16. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060271 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 17. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060499 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56460060558 Atašienes pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 19. Par zemes ierīcības projekta „ Priži 1” apstiprināšanu
 20. Par zemes ierīcības projekta „ Jaunvēveri” apstiprināšanu
 21. Par zemes ierīcības projekta „Auziņi” apstiprināšanu
 22. Par zemes ierīcības projektu “Palejnieku Bērziņi” un „Lībieši” apstiprināšanu
 23. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā
 24. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 25. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles rezultātu
 26. Par Krustpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja un vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņu
 27. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
15.07.2020 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle
Domes sēde
24.07.2020 plkst. 19:00, Atašienes k.n. “Annas sāta” pagalmā
V Folkloras kopu saiets “Atašīnes suseklis”
26.07.2020 plkst. 11:00, Atašienes k.n. “Annas sāta” pagalmā
Annas dienas lustes
30.07.2020 plkst. 20.00, Variešu kultūras nams
Filma "Klases salidojums 2"
31.07.2020 plkst. 20:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde Mārdadzis
Grupas Labvēlīgais tips koncerts "Es nav redzējis Tevi ...
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde