Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2019. gada 18. decembris
Laiks: 10.00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Domes sēde

18.12.2019.

Darba kārtība:

 1. Par Krustpils novada bāriņtiesas locekles Marinas Ostrovskas atbrīvošanu no amata
 2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma „Kirsīši”, Atašienes pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 3. Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 115B, Jēkabpilī pirmās izsoles rezultātu un otrā izsoles rīkošanu
 4. Par nekustamā īpašuma “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles rezultātu
 5. Par grozījumiem noteikumos “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām”
 6. Par atbalstu dalībai ziemas deju treniņu nometnē
 7. Par grozījumiem konkursa uzņēmējdarbības atbalstam “Lēciens biznesā” nolikumā
 8. Par atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai
 9. Par grozījumiem nolikumā “Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem”
 10. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības darbinieku amata vienību un slodžu sarakstā
 11. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikumā
 12. Par Krustpils novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu
 13. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56940080208 Variešu pagastā nomas tiesību izsoles organizēšanu
 14. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā
 15. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu Atašienes pagastā
 16. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā
 17. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā
 18. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Krustpils pagastā
 19. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mežāres pagastā
 20. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Mežāres pagastā
 21. Par nomas līguma pārslēgšanu Atašienes pagastā
 22. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Atašienes pagastā
 23. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas nolikumā
 24. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 25. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 26. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 27. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 28. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 29. Par zemes ierīcības projekta „Muižarāji” apstiprināšanu
 30. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Kūku pagastā
 31. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
28.02.2020 plkst. 13.30, Atašienes kultūras namā
Pilnmetrāžas animācijas filma “Karalienes Korgijs” ...
29.02.2020 plkst. 19.00 un 22.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Baiba Juknēviča izrāde "Ziediņš gatves galā" un grozi...
29.02.2020 plkst. 19.00, Mežāres pamatskolas sporta zālē
Futbola nakts turnīrs
01.03.2020 plkst. 13.00, Mežāres kultūras nams
Pensionāru tematiskā atpūtas pēcpusdiena
01.03.2020 plkst. 12.00, Atašienes kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
03.03.2020 plkst. 18.00, Zīlānu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
05.03.2020 plkst. 18.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
12.03.2020 plkst. 19.00, Mežāres kultūras nams
Andreja Ēķa komēdija ,,Klases salidojums 2''
13.03.2020 plkst. 18.00, Variešu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
14.03.2020 plkst. 18.00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Nepārspējama komēdija divās daļās "Mēs un mūsu sieva" ...
18.03.2020 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
27.03.2020 plkst. 10.00, Variešu kultūras namā
Leļļu teātra "Tims" izrāde "Mežā"
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde