Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"

Domes sēde

Datums: 2020. gada 22. janvāris
Laiks: 15.00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

Domes sēde

22.01.2020. plkst. 15.00

 

Darba kārtība:

 1. Par atļaujas atvērt spēļu zāli, bingo zāli, totalizatora vai derību likmju pieņemšanas vietu atteikumu
 2. Par vidējā termiņa autoceļiem un ielām paredzētās mērķdotācijas izlietojuma programmas 2020. gadam apstiprināšanu
 3. Par Krustpils novada Jaunatnes politikas attīstības plāna 2020. -2026.gadam apstiprināšanu
 4. Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam
 5. Par nekustamā īpašuma “Līkumu Ierniņi”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 6. Par nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 7. Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
 8. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
 1. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 2. Par zemes ierīcības projekta „Tīkli” apstiprināšanu
 3. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 4. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu publiskajos ūdeņos Krustpils novadā
 5. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 6. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 7. Par zvejas tiesībām Krustpils novada publiskajos ūdeņos
 8. Par nekustamā īpašuma “Pulksteņi”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 9. Par nekustamā īpašuma “Vasarāji”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 10. Par nekustamā īpašuma “Stipri”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 11. Par nekustamā īpašuma “D/S Zīlāni Nr.60”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 12. Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pārjaunošanu
 13. Par līgumu darbības izbeigšanu
 14. Par aizņēmumu Valsts kasē “Gājēju un veloceliņa izbūve no Spunģēniem līdz Jēkabpils pilsētai”
 15. Par dzīvojamās mājas “Rozessala 3”, Mežārē, Mežāres pagastā, Krustpils novadā, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesību nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Spunģēni-Daugavieši”
 16. Par īres maksas noteikšanu Krustpils novada domes īpašumā un valdījumā esošajām dzīvojamām telpām daudzdzīvokļu mājā “Rozessala 3”, Mežārē, Mežāres pagastā
 17. Par zemes nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
28.02.2020 plkst. 13.30, Atašienes kultūras namā
Pilnmetrāžas animācijas filma “Karalienes Korgijs” ...
29.02.2020 plkst. 19.00 un 22.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Baiba Juknēviča izrāde "Ziediņš gatves galā" un grozi...
29.02.2020 plkst. 19.00, Mežāres pamatskolas sporta zālē
Futbola nakts turnīrs
01.03.2020 plkst. 13.00, Mežāres kultūras nams
Pensionāru tematiskā atpūtas pēcpusdiena
01.03.2020 plkst. 12.00, Atašienes kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
03.03.2020 plkst. 18.00, Zīlānu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
05.03.2020 plkst. 18.00, Krustpils pagasta kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
12.03.2020 plkst. 19.00, Mežāres kultūras nams
Andreja Ēķa komēdija ,,Klases salidojums 2''
13.03.2020 plkst. 18.00, Variešu kultūras namā
Andreja Ēķa komēdija “Klases salidojums 2”
14.03.2020 plkst. 18.00, Atašienes kultūras namā "Annas sāta"
Nepārspējama komēdija divās daļās "Mēs un mūsu sieva" ...
18.03.2020 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
27.03.2020 plkst. 10.00, Variešu kultūras namā
Leļļu teātra "Tims" izrāde "Mežā"
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde