Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Domes sēde

Datums: 2020. gada 19. februāris
Laiks: 10.00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība

 

Domes sēde

19.02.2020. plkst. 10.00 

Darba kārtība:

 1. Par nekustamā īpašuma “Upeņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 2. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma Rīgas ielā 115B, Jēkabpils izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 3. Par dzīvokļa ierakstīšanu Zemesgrāmatā
 4. Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 5”, Variešu pagasts, Krustpils novads otras izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu
 5. Par dzīvokļa “Spunģēni 2”-16, Spunģēnos, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 6. Par nekustamā īpašuma “Mednieki”, Atašienes pagasts, Krustpils novads otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu
 7. Par Vīpes pagasta iekļaušanu Līvānu novada administratīvās teritorijas robežās
 8. Par grozījumiem 20.11.2019. domes sēdes lēmumā Nr.14. 3. Par projektu „Krustpils novada pašvaldības grants ceļu 4-4 "Joksti-Agrārbanka", 1-10 "Skudraine-Ganukrogs", 6-8 "Pēternieki-Gravāni-Zīlāni", 3(4)-15 "Mežāre - Atašienes pagasta robeža", 5-6 "Landzāni-Ezermuiža" pārbūve”
 9. Par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 10. Par Krustpils novada Attīstības programmas 2020. – 2026.gadam apstiprināšanu
 11. Par “Krustpils novada pašvaldības sociālā dienesta darbības, attīstības programmas un rīcības plāna 2020. – 2026.gadam” apstiprināšanu
 12. “Par Krustpils novada pašvaldības izglītības iestāžu savstarpējiem norēķiniem 2020. gadā
 13. Par de minimis atbalstu piešķiršanu samazinātās nomas maksas veidā
 14. Par nekustamā īpašuma “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 15. Par finansējumu projekta realizācijai biedrībai “Dabas resursu aizsardzības biedrība”
 16. Par Krustpils novada pašvaldības 2019.gada 23.oktobra saistošo noteikumu Nr. 2019/13 “Lokālplānojums, kas groza Krustpils novada teritorijas plānojumu 2013.-2024. gadam, nekustamajiem īpašumiem “Indras” un “Indraines”, Krustpils pagastā, Krustpils novadā” atcelšanu.
 17. Par Viesītes novada pašvaldības sniegto galvojumu SIA “Viesītes komunālā pārvalde” aizņēmuma ņemšanai
 18. Par nekustamā īpašuma (ar mežaudzi) “D/s Lauktehnika 48”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 19. Par Krustpils novada pašvaldības bibliotēku uzņemšanu biedrībā “ Latvijas Bibliotekāru biedrība”
 20. Par atbalstu ansambļa pulciņa dalībnieku dalībai kongresā Itālijā
 21. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 22. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu
 23. Par zemes ierīcības projekta „ Alnīši” apstiprināšanu Krustpils pagastā
 24. Par zemes ierīcības projekta „Klāni” apstiprināšanu Variešu pagastā
 25. Par zemes ierīcības projekta „ Mētras” apstiprināšanu Krustpils pagastā
 26. Par zemes ierīcības projekta „Irbītes” apstiprināšanu Variešu pagastā
 27. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 28. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 29. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 30. Par personas uzņemšanu dzīvokļu rindā Vīpes pagastā

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
12.08.2020 plkst. 13:00, Krustpils novada pašvaldība
Apvienotā Finanšu un tautsaimniecības un attīstības kom...
14.08.2020 plkst. 14:30, Jēkabpils novada Dunavā – Dunavas skolas pagalmā
Sēlijas novadu jauniešu diena 2020
17.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
18.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
19.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
19.08.2020 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle
Domes sēde
20.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
21.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2020
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde