Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Domes sēde

Datums: 2020. gada 15. jūlijs
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle

Darba kārtība:

 1. Darba kārtība
 2. Par zemes ierīcības projekta „ Miglāji” apstiprināšanu
 3. Par nekustamā īpašuma “Dūcāni”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 4. Par nekustamā īpašuma “Irbes mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 5. Par nekustamā īpašuma “Vicupēni”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 6. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu
 7. Par īres un komunālo pakalpojumu līguma pārslēgšanu
 8. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
 9. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības pastāvīgo komisiju sastāvā
 10. Par medību tiesību nomu Vīpes pagastā
 11. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu
 12. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 13. Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Bebrusēta”, Mežāres pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 14. Par dzīvokļa “Māja Nr.4”-18, Varieši, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 15. Par Attīstības nodaļas vadītāja iecelšanu amatā
 16. Par nekustamā īpašuma “Sūnmala”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 17. Par nekustamā īpašuma “Kārtupes”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 18. Par nekustamā īpašuma “Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 19. Par zemes ierīcības projekta „Gaidas” apstiprināšanu
 20. Par Krustpils novada attīstības programmas 2020. – 2026.gadam Investīciju plāna aktualizāciju
 21. Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības 2020. gada 22. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2020/1 „Par Krustpils novada pašvaldības budžetu 2020. gadam”
 22. Par apmaksāta ikgadējā un papildus atvaļinājuma piešķiršanu Krustpils novada domes priekšsēdētājam

JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
12.08.2020 plkst. 13:00, Krustpils novada pašvaldība
Apvienotā Finanšu un tautsaimniecības un attīstības kom...
14.08.2020 plkst. 14:30, Jēkabpils novada Dunavā – Dunavas skolas pagalmā
Sēlijas novadu jauniešu diena 2020
17.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
18.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
19.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
19.08.2020 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle
Domes sēde
20.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
21.08.2020 plkst. , Mežāres pamatskolas aktu zālē
Aicinām Mežāres pagasta iedzīvotājus un visus interesen...
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2020
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde