Krustpils novads
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Domes sēde

Datums: 2020. gada 19. augusts
Laiks: 10:00
Vieta: Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle

DOMES SĒDES

DARBA KĀRTĪBA

 

19.08.2020 plkst. 10:00, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī

 

 1. 1 Darba kārtība
 2. 2 Ziņojums
 3. 3 Par atbalstu biedrībai “Cerību sala”
 4. 4 Par grozījumiem Krustpils novada pašvaldības sadarbības grupas  bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikumā
 5. 5 Par aizņēmumu Valsts kasē  Investīciju projekta “Jaunmuižas ielas lietus ūdens novades, energoefektīva apgaismojuma un asfaltbetona seguma izbūve” īstenošanai
 6. 6 Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Nogāze”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 7. 7 Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Irbes lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 8. 8 Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Bērzukrogs”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 9. 9 Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Meždārzi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 10. 10 Par Krustpils novada pašvaldības nekustamā īpašuma   “Bodnieki”, Variešu pagasts, Krustpils novads izsoles rezultāta apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 11. 11 Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar Jēkabpils pilsētas pašvaldību
 12. 12 Par saistošo noteikumu Nr. 2020/11  “Sabiedriskās kārtības noteikumi Krustpils novadā” precizēšanu
 13. 13 Par saistošajiem noteikumiem Nr. 2020/13  “Grozījumi Krustpils  novada pašvaldības 2011.gada 19.oktobra saistošajos noteikumos Nr. 2011/24 “Par Krustpils novada simbolikas izmantošanu un nodevu par simbolikas izmantošanu””
 14. 14 Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā
 15. 15 Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu komunālā dzīvoklī Kūku  pagastā
 16. 16 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu Kūku pagastā
 17. 17 Par nekustamā īpašuma “Galvāni 1”,   Vīpes pagastā,  Krustpils novadā trešās izsoles rezultātu un pārdošanu par brīvu cenu rīkošanu
 18. 18 Par nekustamā īpašuma  “Lupīnas”, Variešu pagasts, Krustpils novads pirmās izsoles rezultātu un otrās izsoles rīkošanu
 19. 19 Par nekustamā īpašuma  “Čurkstes”, Krustpils pagasts, Krustpils novads otrās izsoles rezultātu un trešās izsoles rīkošanu
 20. 20 Par nekustamā īpašuma “Meždārzi Nr.40”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 21. 21 Par nekustamā īpašuma “ D/s  Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 22. 22 Par nekustamā īpašuma “ D/s  Meždārzi Nr.63”, Krustpils pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 23. 23 Par nekustamā īpašuma “ D/s  Kondrāti Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 24. 24 Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 6”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 25. 25 Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 13”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 26. 26 Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 14”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 27. 27 Par nekustamā īpašuma “Mežavoti 16”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 28. 28 Par atbalstu biedrībai InSpe
 29. 29 Par nekustamā īpašuma “Avotnams”, Zīlāni, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 30. 30 Par nekustamā īpašuma “Avotu taka”,  Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 31. 31 Par nekustamā īpašuma “Laides”,  Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 32. 32 Par nekustamā īpašuma “Dīķi”, Variešu pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 33. 33 Par nekustamā īpašuma “Avenītes, Vīpes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 34. 34 Par nekustamā īpašuma “Vanadziņi”, Mežāres pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 35. 35 Par nekustamā īpašuma “Gravas 4”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 36. 36 Par nekustamā īpašuma “Grāvnieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 37. 37 Par nekustamā īpašuma “Smilgas”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 38. 38 Par nekustamā īpašuma “Krastiņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads atsavināšanu
 39. 39 Par Krustpils novada pašvaldības  mantas atsavināšanas un izsoles komisijas sastāva papildināšanu
 40. 40 Par nekustamā  īpašuma „Steķu sila ceļš” bezatlīdzības nodošanu
 41. 41 Par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu
 42. 42 Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu
 43. 43 Par Vīpes pamatskolas direktores pienākumu izpildītājas Maijas Grundšteines  atbrīvošanu no amata
 44. 44 Par Vīpes pamatskolas direktora  iecelšanu amatā
 45. 45 Par Mežāres pamatskolas direktora iecelšanu amatā

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
25.09.2020 plkst. 18.00, Variešu sākumskolas sporta zāle
Zinātnieku darbnīca ģimenēm ar bērniem
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2020
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2020Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Laukezers
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti