Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Nolikumi

 1. Tautsaimniecības un attīstības komitejas nolikums

 2. Finanšu komitejas nolikums

 3. Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas nolikums

 4. Administratīvās komisijas nolikums

 5. Iepirkumu komisijas nolikums 

 6. Krustpils novada pašvaldības un tās struktūrvienību darba kārtības noteikumi

 7. Administratīvās nodaļas nolikums

 8. Finanšu un grāmatvedības nodaļas nolikums

 9. Attīstības nodaļas nolikums

 10. Komunālās saimniecības nodaļas nolikums

 11. Sociālā dienesta nolikums

 12. Krustpils novada bāriņtiesas nolikums

 13. Būvvaldes nolikums

 14. Dzimtsarakstu nodaļas nolikums

 15. Krustpils novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas nolikums

 16. Krustpils novada domes amatpersonu un amatu kandidātu konkursu vērtēšanas komisijas nolikums

 17. Pedagoga atlases nolikums

 18. Nolikums “Par pašvaldības zemes nomu Krustpils novadā”

 19. Atašienes pagasta pārvaldes nolikums

 20. Krustpils pagasta pārvaldes nolikums

 21. Kūku pagasta pārvaldes nolikums

 22. Mežāres pagasta pārvaldes nolikums

 23. Variešu pagasta pārvaldes nolikums

 24. Vīpes pagasta pārvaldes nolikums

 25. Krustpils novada pašvaldības kultūras konsultatīvās padomes nolikums

 26. Krustpils novada pašvaldības ētikas kodekss

 27. Krustpils novada pašvaldības ētikas komisijas nolikums

 28. Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas nolikums

 29. "Krustpils novada pašvaldības atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem" nolikums Pielikums Nr.1 Projekta veidlapa Pielikums Nr.2 Tāme Pielikums Nr.3 Saturiskā Atskaite Pielikums Nr.4 Atskaišu veidlapa Pielikums Nr.5 Vērtēšanas kritēriji Pielikums Nr.6 Līguma par finansējuma piešķiršanu projekts

 30. Krustpils novada Vīpes amatu centra „Māzers” nolikums 

 31. Par dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanu, uzskaites un izlietošanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā

 32. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

 33. Krustpils pamatskolas nolikums

 34. Krustpils novada pašvaldības kultūras iestāžu amatiermākslas kolektīvu darbības nolikums

 35. Krustpils novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

 36. Sūnu pamatskolas nolikums

 37. Mežāres pamatskolas nolikums

 38. Vīpes pamatskolas nolikums

 39. Nolikums "Par krustpils novada pašvaldības apbalvojumiem - GODA RAKSTU un ATZINĪBAS RAKSTU"

 40. Apstādījumu aizsardzības komisijas nolikums

 41.  VARIEŠU SĀKUMSKOLAS NOLIKUMS

 42. Nolikums par stipendijām 5.-12. klašu skolēniem Krustpils novadā

 43. Noteikumi Par izīrētāju un īrnieku pienākumiem dzīvojamās mājas (dzīvojamās telpas) remontēšanā un uzturēšanā

 44. Krustpils novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums; 3.Pielikums

 45. Vides un civilās aizsardzības dienesta nolikums

 46. Mežāres kultūras nama nolikums

 47. Krustpils novada pašvaldības bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums

 48. Lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā izvērtēšanas komisijas nolikums

 49. ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS

 50. Krustpils novada pašvaldības budžetā ieskaitītā dabas resursa nodokļa izlietošanas Nolikums

 51. Zemes lietu komisijas nolikums

 52. Krustpils novada pašvaldības darbinieku novērtēšanas noteikumi

 53. Noteikumi “Par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programmu saskaņošanu Krustpils novadā”

 54. Krustpils novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi

 55. Krustpils novada pašvaldības sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā nolikums

 56. Noteikumi par kompensācijas mācību izdevumu segšanai un mācību atvaļinājuma piešķiršanas kārtību Krustpils novada pašvaldībā

 57. Kārtība, kādā Krustpils novada pašvaldības iestādes un aģentūras plāno un uzskaita ieņēmumus no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītos izdevumus, nosaka un apstiprina maksas pakalpojumu izcenojumus

 58. Noteikumi par amatpersonas (darbinieka) kvalifikācijas paaugstināšanu un ar to saistīto izdevumu segšanas un atmaksāšanas kārtību

 59. Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoga darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 

 60. Medību koordinācijas komisijas nolikums

 61. Konkursa “Lēciens biznesā” - atbalsts komercdarbības uzsākšanai vai attīstībai nolikums

 62. Noteikumi par pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai Krustpils novada pašvaldībā

 63. Atašienes bibliotēkas nolikums

 64. Krustpils bibliotēkas nolikums

 65. Kūku bibliotēkas nolikums

 66. Mežāres bibliotēkas nolikums

 67. Zīlānu bibliotēkas nolikums

 68. Vīpes bibliotēkas nolikums

 69. Krustpils novada pašvaldības konkursa "Krustpils novada sakoptākā sēta" nolikums

 70. Antūžu pamatskolas nolikums

 71. Krustpils novada pašvaldības personas datu aizsardzības noteikumi

     

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu