Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Sociālā palīdzība

 

 1. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2018/4 "Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Krustpils novadā"

 2. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2009/14 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 3. 2010/24 „Kārtība, kādā tiek piešķirts vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā nonākušām personām 2010. gada 8. augusta vētras radīto zaudējumu novēršanai”

 4. 2010/35 Par  sociālajiem pakalpojumiem Krustpils novadā 

 5. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2011/13 „Par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu vispārizglītojošo skolu audzēkņiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Krustpils novada teritorijā ”

 6. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2013/8 „Par vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam plūdu radīto bojājumu novēršanai”

 7. Saistošie noteikumi Nr. 2013/41 „Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Krustpils novadā”

 8. Saistošie noteikumi Nr. 2013/42 „Par materiālajiem pabalstiem Krustpils novada pašvaldībā”

 9. Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2017/18 “Par Krustpils novada sociālajiem pabalstiem”

 10.  Krustpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 2019/9 “Par materiālo atbalstu pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un audžuģimenēm Krustpils novadā”


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Lēciens biznesā
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, MARTS 2020
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2020Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2019
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde