Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Izsoles

 

Aktuālās izsoles:  Pārdošanas procesā uz 28.12.2020.

Kontaktpersona: Ilze Stupāne – 26627525, e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv

Pieteikšanās līdz 21.12.2020. plkst.17.00

Izsoles noteikumi ŠEIT

 

 

N.p.k.

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Sakumcena,  solis (S) un reģistrācijas maksa(R) EUR

Informācija par īpašuma tiesībām/ spēkā esošs nomas līgums ar pašvaldību/informācija par pirmpirkuma tiesīgu personu esamību

Izsoles datums/veids

 

1.        

“Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 004 0475,  1400 kv.m. platībā un būve

Pārcelta otrā izsole no š.dg.7.decembra.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

2700

S -100

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes  zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000006019216 / noma līdz 31.12.24./ nav pirmpirkuma tiesīgas personas

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

2.        

“Graši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0263,  9.7 ha platībā.

Pārcelta otrā izsole no š.dg.7.decembra.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

22800

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000006008171/ noma līdz 31.12.24./

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

3.        

“Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 004 0019,  2.59 ha platībā.

3.izsole

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

5460

S -200

R-100

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes  zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000600861/ noma līdz 31.12.2024./

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

4.        

“Vasarāji”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 004 0094,  3.03 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

8400

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604928/

noma līdz 31.12.2026./

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

5.        

“Vasariņas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 004 0101,  0.5615 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

2100

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604677/

noma līdz 31.12.2021./

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

6.        

“D/s Vārpa Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0207,  0.09 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

1900

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605016/ noma līdz 30.04.2026.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

7.        

“D/s Vārpa Nr.25”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0229,  0.1106 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

2100

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 10000060604/ noma līdz 31.05.2028.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

8.        

“D/s Vārpa Nr.38”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0242,  0.07 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

1700

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605975/ noma līdz 31.10.2023.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

9.        

“D/s Vārpa Nr.48”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0140,  0.1 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

1950

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605933/ noma līdz 31.10.2023.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

10.    

“Mežaresas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 008 0593,  0.6623 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

2400

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605911/ noma līdz 31.10.2027.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

11.    

“Kotels”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0140,  4.92 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

14200

S -100

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604816/ noma līdz 30.06.2025.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

12.    

“Jaunkalnieši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 007 0228,  0.07 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

920

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Variešu zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604844

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

13.    

“Kristīnes”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 005 0289,  6.9 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

17500

S -100

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Variešu zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604744

/ noma līdz 31.05.2027./ ir pirmpirkuma tiesīga persona

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

14.    

“Ieleju Lauks”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 007 0247,  12.7 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

32900

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Variešu zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000606016

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

15.    

“Oļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 004 0155,  1.2 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

3300

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Atašienes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604994/ noma līdz 19.05.25./

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

16.    

“Jaunpils”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 004 0156,  3.58 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

8100

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Atašienes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604980

/ noma līdz 21.05.22

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

17.    

“Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0371,  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372, 1.42 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

7800

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000603039

ir pirmpirkuma tiesīgas personas

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

18.    

“Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0238,  2.98 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

32800

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000569687

ir pirmpirkuma tiesīga persona

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

19.    

Krustpils novada pašvaldība (mutiskā) izsolē   ar  augšupejošu soli pārdod:

  Nr

Marka, modelis, valsts reģistrācijas numurs

Sākotnēja cena (EUR) t.sk.PVN

Izsoles soli

(EUR)

Nodroši

nājuma

nauda (EUR)

1

MERCEDES BENZ SPRINTER 413, JJ7294,

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

3000

100

50

2

MERCEDES BENZ 0 303, VR7415

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

3100

100

50

3

MERCEDES BENZ SPRINTER 515, HF6387

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

6700

100

50

4

JUMZ 6KL, T5071LB

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

700

50

50

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

             

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
09.12.2020 plkst. 13,00, Krustpils novada pašvaldība
Apvienotā komiteju sēde
16.12.2020 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2020
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2020Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2020Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Laukezers
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu