Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Izsoles

 

Aktuālās zemes nomas tiesību izsoles 

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Izsoles sākumcena, EUR bez PVN

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums

zemes gabala 56680040099 – 3,2592 ha, Krustpils pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

179,26

Klātienē:  līdz 2020.gada 13.maijam plkst. 16.30.

sanāksmju zālē A72020.gada 15.maijā

plkst. 9.00.

 

Tālr. 28300194,29416240

 Aktuālās izsoles:  Pārdošanas procesā. Tālr. 26627525

 

Īpašuma veids

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Cena, EUR

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums/veids

Nekustamais īpašums

“Lapiņas”, Vīpes pagasts, Krustpils, kadastra Nr. 5696 001 0009,  1.8 ha platībā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0078.

Noteikumi ŠEIT

Īpašuma novērtējums ŠEIT

5000

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 14.maija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 11.maija līdz 2020.gada 14.maija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 15.maijā

plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Lejiņas”, Mežāres   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5676 003  0323,  10.81 ha platībā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0394.

Noteikumi ŠEIT

Īpašuma novērtējums ŠEIT

23020

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 14.maija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 11.maija līdz 2020.gada 14.maija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 15.maijā

plkst. 11.10.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Dārzs”, Krustpils  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0439,  0.0722 ha platībā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0292.

 

Noteikumi ŠEIT

Īpašuma novērtējums ŠEIT

885

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 14.maija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 11.maija līdz 2020.gada 14.maija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 15.maijā

plkst. 11.20.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Līkumu Ierniņi”, Variešu  pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5694 008  0153,  11.23 ha platībā otrā izsole

Noteikumi ŠEIT

Īpašuma novērtējums ŠEIT

36540

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 14.maija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 11.maija līdz 2020.gada 14.maija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 15.maijā

plkst. 11.30.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Ceļtekas”, Kūku  pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5670 003  0261,  6.36 ha platībā,.

Noteikumi ŠEIT

Īpašuma novērtējums ŠEIT

15210

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 14.maija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 11.maija līdz 2020.gada 14.maija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 15.maijā

plkst. 11.40.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Bebrusēta”, Mežāres  pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5676 003  0334, sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5676 003 0334- 3,7 ha un 5676 003 0193 – 4,0600 ha platībā.

Noteikumi ŠEIT

Īpašuma novērtējums ŠEIT

22800

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 14.maija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 11.maija līdz 2020.gada 14.maija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 15.maijā

plkst. 11.50.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Meždruva”, Vīpes pagasts, Krustpils, kadastra Nr. 5696 001 0049,  9.36 ha platībā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 001 0012.

Noteikumi ŠEIT

Īpašuma novērtējums ŠEIT

32300

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 14.maija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 11.maija līdz 2020.gada 14.maija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 15.maijā

plkst. 12.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

 

 

Sabiedrība  ar ierobežotu atbildību “SPUNĢĒNI-DAUGAVIEŠI”, pārdodot izsolē šādu kustamo mantu:

Piedāvājumu atvēršana: Rīgas ielā 150A, Jēkabpilī, sanāksmju zālē A7. 2020. gada 22. maijā, plkst. 11.00.

Kontaktpersona: Normunds Zizlāns (tālrunis +371 26388004)

Pieteikums dalībai rakstiskā izsolē pieejams ŠEIT

Izsoles noteikumi ŠEIT

Izsoles objektu izklāsts pieejams ŠEIT

Nr. p.k.

Transportlīdzekļa veids

 Modelis

reģ. Nr./rūpnīcas Nr.

Izsoles nosacītā cena

(EUR ar PVN)

Solis EUR

Reģistrācijas maksa EUR

1.

Autogreideris

DZ-122A -1

T 9092 LA

4000

50

10

2.

Traktors

BELARUS 82.1

T 4957 LB

3200

50

10

3.

Traktors

T-150K

T 5968 LF

1500

50

10

4.

Pļaujmašīna

SAMASZ Z019/1H

09184

280

20

5

5.

Piekabe

MMZ – 771B

P8904 LK

450

30

10

6.

Piekabe

2PTS-4-887

P6918 LT

290

30

10

7.

Cisterna piekabe

MŽT- 10

4971

670

50

10

8.

Dzirnavas

KDU-2.0 UKRAINKA

2347

150

20

5

 

 

 

Aktuālās izsoles:  Pārdošanas procesā uz 04.06.2020.

Kontaktpersona: Ilze Stupāne – 26627525, e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv

Visu objektu izsoļu noteikumi pieejami ŠEIT

 

Īpašuma veids

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Cena, EUR

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums/veids

Nekustamais īpašums

“Auseklīši”, Vīpes pagasts, Krustpils, kadastra Nr. 5696 003 0237,  17.53 ha platībā, sastāvošu zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5696 003 0115.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

45650

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Lejas”, Kūku   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5670 001  0043,  14.5 ha platībā, sastāvošu no divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 5670 001 0043-9.3 ha un 5670 002 0034 -5.2 ha.

 Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

36250

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 11.10.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

 

Nekustamais īpašums

“Irbes lauks”, Kūku  pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 0047 0013,  2.4 ha platībā, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0550.

 Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

6930

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 11.20.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Čurkstes”, Krustpils   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5668 006  0249, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0400,   0.46 ha

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

1900

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 11.30.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Bodnieki”, Variešu  pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5694 002  0140, sastāvošu no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5694 002 0140- 1.4 ha

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

4500

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 11.40.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Bērzukrogs”, Variešu  pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5694 002  0241, sastāv no zemes vienības– 0.8548 ha platībā un dzīvojamās mājas.

Otrā izsole

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

3420

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 11.50.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Galvāni 1”, Vīpes pagasts, Krustpils, kadastra Nr. 5696 003 0144,  0.72936 ha platībā.

Otrā izsole

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

2380

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 12.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Kluši”, Mežāres   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5676 008  0218,  28.62 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

 

65520

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 12.10.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Kuģenieki”,(Kaļvāres adrese) Mežāres  pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5676 002  0011,  0.4879 platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

1090

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 12.20.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Ausekļi”, Vīpes   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5696 003  0224,  0.66 ha platībā, kadastra apzīmējums 5696 003  0360.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērējums ŠEIT

1900

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 12.30.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Spulgas”, Variešu   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5694 002  0021,  1.1 ha platībā, kadastra apzīmējums 5694 002 0293.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

 

2680

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 12.40.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Trepmuiža”, Kūku   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5670 008  0224,  5.925 ha  kadastra apzīmējums 5670 008 0224.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

14800

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 12.50.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Nogāze”, Kūku   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5670 004  0546,  1.31 ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0324.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

3500

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 13.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Irbes dārzs”, Kūku   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5670 004  0555,  1.01. ha platībā, ar kadastra apzīmējumu 5670 004 0553.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

2740

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 13.10.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Salas”, Krustpils   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5668 006  0574,  0.1682 ar kadastra apzīmējumu 5668 006 0457.

Domes sēde lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT 

860

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 13.20.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Rožzeme”, Krustpils   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5668 007 0445,  3.38 ha ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0444

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

8700

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 13.30.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

Nekustamais īpašums

“Vežu Sietnieki”, Krustpils   pagasts, Krustpils  kadastra Nr. 5668 002  0101,  1.43 ha ar kadastra apzīmējumu 5668 002 0101.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

3780

Elektroniskā: nākamā dienā pēc sludinājuma līdz 2020.gada 3.jūnija plkst.17.00.

Klātienē: no 2020.gada 1.jūnija līdz 2020.gada 3.jūnija plkst. 17.00.

sanāksmju zālē A72020.gada 4.jūnijā

plkst. 13.40.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020Krustpils Novadnieks, MARTS 2020Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde