Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Izsoles

Aktuālās izsoles:  Pārdošanas procesā uz 08.04.2021.

Kontaktpersona: Ilze Stupāne, tālrunis: 26627525, e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv

Pieteikšanās līdz 06.04.2021. plkst.17.00

 

N.p.k.

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Sakumcena,  solis (S) un reģistrācijas maksa(R) EUR

Informācija par īpašuma tiesībām/ spēkā esošs nomas līgums ar pašvaldību/informācija par pirmpirkuma tiesīgu personu esamību

Izsoles datums/veids

 

1.        

“Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0238,  2.98 ha platībā

3.izsole

26240

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000569687

ir pirmpirkuma tiesīga persona

 

konferenču zālē, 2021.gada 8.aprīlī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

2.        

“Mežarasas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 008 0593,  0.6623 ha platībā.

3.izsole

1920

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605911/ noma līdz 31.10.2027.

 

 

konferenču zālē, 2021.gada 8.aprīlī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

3.        

“D/s Vārpa Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0207,  0.09 ha platībā.

3.izsole

1330

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605016/ noma līdz 30.04.2026.

 

 

konferenču zālē, 2021.gada 8.aprīlī

 sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

4.        

“Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 004 0475,  1400 kv.m. platībā un būve

Pārdošana par brīvu cenu

1600

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes  zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000006019216 / noma līdz 31.12.24./ nav pirmpirkuma tiesīgas personas

 

konferenču zālē, 2021.gada 8.aprīlī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana par brīvu cenu

 

  1. Krustpils novada pašvaldība (mutiskā) trešajā izsolē ar  augšupejošu soli pārdod:

N.p.k.

Marka, modelis, valsts reģistrācijas numurs

Sākotnēja cena (EUR) t.sk.PVN

Izsoles soli

(EUR)

Nodroši

nājuma

nauda (EUR)

Izsoles datums/veids

1

MERCEDES BENZ SPRINTER 413, JJ7294,

2100

100

50

konferenču zālē, 2021.gada 8.aprīlī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

2

MERCEDES BENZ SPRINTER 515, HF6387

5690

100

50

konferenču zālē, 2021.gada 8.aprīlī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

Aktuālās zemes nomas tiesību izsoles 

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Izsoles sākumcena, EUR bez PVN

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums

zemes gabala 56940080300 daļa Nr. 2 – 1,7 ha, Variešu  pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

119.00

Klātienē vai elektroniski:  līdz 2021.gada 26.februārim  plkst. 17.00.

Konferenču zālē , 2021.gada 2.martā

plkst. 11.00.

 

zemes gabala 56940060347 daļa– 0,8005ha, Variešu  pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

56,03

Klātienē vai elektroniski:  līdz 2021.gada 26.februārim  plkst. 17.00.

Konferenču zālē , 2021.gada 2.martā

plkst. 11.15.

 

zemes gabala 56960040371 -1,4798 ha, Vīpes pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

66.59

Klātienē vai elektroniski:  līdz 2021.gada 26.februārim  plkst. 17.00.

Konferenču zālē , 2021.gada 2.martā

plkst. 11.30.

 

zemes gabala 56680070085 -4,4366 ha, Krustpils pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

244,01

Klātienē vai elektroniski:  līdz 2021.gada 26.februārim  plkst. 17.00.

Konferenču zālē , 2021.gada 2.martā

plkst. 11.45.

 

t. 28300194,29416240

 

Aktuālās izsoles:  Pārdošanas procesā uz 11.03.2021.

Kontaktpersona:Ivars Jaševs, tālrunis: 28385548, e-pasts: ivars.jasevs@krustpils.lv

Pieteikšanās līdz 09.03.2021. plkst.17.00

Izsoles noteikumi ŠEIT

N.p.k.

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Sakumcena,  solis (S) un reģistrācijas maksa(R) EUR

Informācija par īpašuma tiesībām/ spēkā esošs nomas līgums ar pašvaldību/informācija par pirmpirkuma tiesīgu personu esamību

Izsoles datums/veids

1.        

"Rugāji”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 003 0218,  3.75 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

 

10800

S -200

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605517/

noma līdz 31.12.2022./

 

konferenču zālē, 2021.gada 11.martā

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

2.        

Neizīrēts dzīvoklis  Liepu iela 15-4, Atašiene, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 900 8737,  40,5 mun kopīpašuma 405/5357 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas un zemes.

 

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

1200

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Atašienes  zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000295684-4 /

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

3.        

“Jaunakmeņi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 004 0154,  4,27 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

 

10100

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Atašienes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604979/ noma līdz 31.12.23./

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

4.        

“Ķuncu mežs”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 005 0222,  1,17 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

 

7050

S -150

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605626/

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

5.        

“Silaine”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 002 0003,  3,36 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

20500

S -200

R-100

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000603921/

 

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

6.        

“Ataugas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 002 0123,  5,79 ha platībā.

 

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

35250

S -250

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000603721

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

7.        

“Kociņi”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 002 0085,  2,79 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

17100

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000603654

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

8.        

“Audzes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 002 0084,  2,66 ha platībā

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

16850

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604352

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

9.        

“Ķuncu lauks”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 005 0214,  5,93 ha platībā

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

19000

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000606944

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

10.    

“Ceļtekas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 003 0261,  6,36 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

16900

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000595297

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

11.    

“Uzkalni”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 006 0207,  0,8949 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

3150

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000607549/nomas līgums z.v.56680060339-11.10.22.

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

12.    

“Upes Dzeņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 006 0260,  1,27 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

 

4200

S -100

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000607510/ nomas līgums līdz 30.09.21.

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

13.    

“Mežāki”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 006 0578,  1,17 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

4000

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000607469/ nomas līgums līdz 20.08.25.

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

14.    

“Avenītes”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 006 0306,  0,61 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

2320

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Atašienes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000607473/ nomas līgums līdz 30.04.26.

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

15.    

“Breksīši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 002 0439,  0,5478 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

1750

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Variešu  zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000607399

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

16.    

“Brekši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 002 0237,  3,22 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

8500

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Variešu zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000607478/

nomas līgums līdz 31.12.22./ ir pirmpirkuma tiesīgā

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli,  pirmpirkuma tiesīgai personai par sākumcenu

17.    

“Nārbuļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 005 0090,  1,16 ha platībā

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

4000

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils  zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605976/ ir pirmpirkuma tiesīgā

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli/ pirmpirkuma tiesīgai personai par sākumcenu

18.    

“D/s Meždārzi Nr.49”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 003 00920,  0,0587 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

1320

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000601739

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

19.    

Nosaukums “Sudrabbērzi” adrese “Sudrabi”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 008 0008,  0,26 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

2050

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Variešu zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000607775/ nomas līgums līdz 31.12.28./ / ir pirmpirkuma tiesīgā

 

konferenču zālē, 2021.gada 11. martā sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli pirmpirkuma tiesīgai personai par sākumcenu

 

Aktuālās zemes nomas tiesību izsoles 

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Izsoles sākumcena, EUR bez PVN

Pieteikšanās termiņi

Izsoles datums

zemes gabala 56940080280 daļa Nr. 1 – 1,6401 ha, Variešu  pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

114,81

Klātienē vai elektroniski:  līdz 2021.gada 21.janvārim plkst. 16.30.

Konferenču zālē , 2021.gada 25.janvārī

plkst. 10.00.

 

zemes gabala 56940080279 daļa Nr. 4 – 0,6830ha, Variešu  pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

47,81

Klātienē vai elektroniski:  līdz 2021.gada 21.janvārim plkst. 16.30.

Konferenču zālē , 2021.gada 25.janvārī

plkst. 10.10.

 

zemes gabala 56940030221 daļa -1,1 ha, Variešu  pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

69,30

Klātienē vai elektroniski:  līdz 2021.gada 21.janvārim plkst. 16.30.

Konferenču zālē , 2021.gada 25.janvārī

plkst. 10.20.

 

zemes gabala 56940030224 daļa -7,0 ha, Variešu  pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

441,00

Klātienē vai elektroniski:  līdz 2021.gada 21.janvārim plkst. 16.30.

Konferenču zālē , 2021.gada 25.janvārī

plkst. 10.30.

 

zemes gabala 56940030283-0,8342 ha, Variešu  pagastā nomas tiesību izsole 

Izsoles noteikumi ŠEIT

58,39

Klātienē vai elektroniski:  līdz 2021.gada 21.janvārim plkst. 16.30.

Konferenču zālē , 2021.gada 25.janvārī

plkst. 10.40.

 

  1. 28300194,29416240

 

Aktuālās izsoles:  Pārdošanas procesā uz 11.02.2021.

Kontaktpersona: Ilze Stupāne – 26627525, e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv

Pieteikšanās līdz 09.02.2021. plkst.17.00

Izsoles noteikumi ŠEIT

 

 

N.p.k.

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Sakumcena,  solis (S) un reģistrācijas maksa(R) EUR

Informācija par īpašuma tiesībām/ spēkā esošs nomas līgums ar pašvaldību/informācija par pirmpirkuma tiesīgu personu esamību

Izsoles datums/veids

 

1.        

“Vasarāji”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 004 0094,  3.03 ha platībā.

2.izsole

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

7560

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604928/

noma līdz 31.12.2026./

 

konferenču zālē, 2021.gada 11.februārī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

2.        

“Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 004 0475,  1400 kv.m. platībā un būve

3. izsole

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

2100

S -100

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes  zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000006019216 / noma līdz 31.12.24./ nav pirmpirkuma tiesīgas personas

 

konferenču zālē, 2021.gada 11.februārī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

3.        

“Graši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0263,  9.7 ha platībā.

2.izsole

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

20520

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000006008171/ noma līdz 31.12.24./

konferenču zālē, 2021.gada 11.februārī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

4.        

“D/s Vārpa Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0207,  0.09 ha platībā.

2.izsole

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

1710

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605016/ noma līdz 30.04.2026.

 

 

konferenču zālē, 2021.gada 11.februārī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

5.        

 “Mežarasas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 008 0593,  0.6623 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

 

2160

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605911/ noma līdz 31.10.2027.

konferenču zālē, 2021.gada 11.februārī sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

6.        

“Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0238,  2.98 ha platībā

Domes sēdes lēmums 'ŠEIT

Novērtējums ŠEIT

29520

S -200

R-100

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000569687

ir pirmpirkuma tiesīga persona

 

konferenču zālē, 2021.gada 11.februārī sākot no plkst. 11.00. / pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

7.        

Krustpils novada pašvaldība (mutiskā) otrajā  izsolē   ar  augšupejošu soli pārdod:

  Nr

Marka, modelis, valsts reģistrācijas numurs

Sākotnēja cena (EUR) t.sk.PVN

Izsoles soli

(EUR)

 

Reģistrācijas

nauda (EUR)

1

MERCEDES BENZ SPRINTER 413, JJ7294,

Novērtējums ŠEIT

2400

100

50

2

MERCEDES BENZ 0 303, VR7415

Novērtējums ŠEIT

2480

100

50

3

MERCEDES BENZ SPRINTER 515, HF6387

Novērtējums ŠEIT

5360

100

50

konferenču zālē, 2021.gada 11.februārī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

             

 

 

 

 

Aktuālās izsoles:  Pārdošanas procesā uz 03.02.2021.

Kontaktpersona: Ilze Stupāne – 26627525, e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv

Pieteikšanās līdz 02.02.2021. plkst.17.00

Izsoles noteikumi ŠEIT

 

 

N.p.k.

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Sakumcena,  solis (S) un reģistrācijas maksa(R) EUR

Informācija par īpašuma tiesībām/ spēkā esošs nomas līgums ar pašvaldību/informācija par pirmpirkuma tiesīgu personu esamību

Izsoles datums/veids

 

1.        

“Jaunliepsalas”, Mežāres pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5676 005 0196,  18.51 ha platībā

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

 

66800

S -200

R-100

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Mežāres  zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000601606 / nav nomas/ nav pirmpirkuma tiesīgas personas

 

sanāksmju zālē A72021.gada 3.februārī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

2.        

“Kamoliņi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0449,  1.24 ha platībā.

Domes sēdes lēmums ŠEIT

Vērtējums ŠEIT

5200

S -200

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000006001398/nav nomas / nav pirmpirkuma tiesīgas personas

 

sanāksmju zālē A72021.gada 3.februārī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

             

 

 

Aktuālās izsoles:  Pārdošanas procesā uz 28.12.2020.

Kontaktpersona: Ilze Stupāne – 26627525, e-pasts: ilze.stupane@krustpils.lv

Pieteikšanās līdz 21.12.2020. plkst.17.00

Izsoles noteikumi ŠEIT

 

 

N.p.k.

Adrese/nosaukums, kadastra Nr., platība

Sakumcena,  solis (S) un reģistrācijas maksa(R) EUR

Informācija par īpašuma tiesībām/ spēkā esošs nomas līgums ar pašvaldību/informācija par pirmpirkuma tiesīgu personu esamību

Izsoles datums/veids

 

1.        

“Avenītes”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 004 0475,  1400 kv.m. platībā un būve

Pārcelta otrā izsole no š.dg.7.decembra.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

2700

S -100

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes  zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000006019216 / noma līdz 31.12.24./ nav pirmpirkuma tiesīgas personas

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

2.        

“Graši”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0263,  9.7 ha platībā.

Pārcelta otrā izsole no š.dg.7.decembra.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

22800

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 1000006008171/ noma līdz 31.12.24./

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

3.        

“Spulgas”, Vīpes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5696 004 0019,  2.59 ha platībā.

3.izsole

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

5460

S -200

R-100

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Vīpes  zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000600861/ noma līdz 31.12.2024./

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

4.        

“Vasarāji”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 004 0094,  3.03 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

8400

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604928/

noma līdz 31.12.2026./

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

5.        

“Vasariņas”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 004 0101,  0.5615 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

2100

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604677/

noma līdz 31.12.2021./

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

6.        

“D/s Vārpa Nr.3”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0207,  0.09 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

1900

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605016/ noma līdz 30.04.2026.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

7.        

“D/s Vārpa Nr.25”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0229,  0.1106 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

2100

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 10000060604/ noma līdz 31.05.2028.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

8.        

“D/s Vārpa Nr.38”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0242,  0.07 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

1700

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605975/ noma līdz 31.10.2023.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

9.        

“D/s Vārpa Nr.48”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0140,  0.1 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

1950

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605933/ noma līdz 31.10.2023.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

10.    

“Mežaresas”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 008 0593,  0.6623 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

2400

S -50

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000605911/ noma līdz 31.10.2027.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

11.    

“Kotels”, Kūku pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5670 001 0140,  4.92 ha platībā.

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

14200

S -100

R-50

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Kūku zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604816/ noma līdz 30.06.2025.

 

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

12.    

“Jaunkalnieši”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 007 0228,  0.07 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

920

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Variešu zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604844

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

13.    

“Kristīnes”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 005 0289,  6.9 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

17500

S -100

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Variešu zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604744

/ noma līdz 31.05.2027./ ir pirmpirkuma tiesīga persona

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

14.    

“Ieleju Lauks”, Variešu pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5694 007 0247,  12.7 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

32900

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Variešu zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000606016

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

15.    

“Oļi”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 004 0155,  1.2 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

3300

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Atašienes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604994/ noma līdz 19.05.25./

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

16.    

“Jaunpils”, Atašienes pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5646 004 0156,  3.58 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

8100

S -50

R-50

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Atašienes zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000604980

/ noma līdz 21.05.22

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

17.    

“Lidlauka ceļi”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0371,  zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5668 007 0372, 1.42 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

7800

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000603039

ir pirmpirkuma tiesīgas personas, pamats: Krustpils pagasta zemesgrāmatas nodalījums Nr. 100000520466

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

18.    

“Stacijas laukums”, Krustpils pagasts, Krustpils novads, kadastra Nr. 5668 007 0238,  2.98 ha platībā

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

32800

S -200

R-100

 

Īpašums reģistrēts uz pašvaldības vārda, Krustpils zemesgrāmatu nodalījumā nr. 100000569687

ir pirmpirkuma tiesīga persona

 

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

19.    

Krustpils novada pašvaldība (mutiskā) izsolē   ar  augšupejošu soli pārdod:

  Nr

Marka, modelis, valsts reģistrācijas numurs

Sākotnēja cena (EUR) t.sk.PVN

Izsoles soli

(EUR)

Nodroši

nājuma

nauda (EUR)

1

MERCEDES BENZ SPRINTER 413, JJ7294,

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

3000

100

50

2

MERCEDES BENZ 0 303, VR7415

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

3100

100

50

3

MERCEDES BENZ SPRINTER 515, HF6387

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

6700

100

50

4

JUMZ 6KL, T5071LB

Novērtējums ŠEIT

Domes sēdes lēmums ŠEIT

700

50

50

sanāksmju zālē A72020.gada 28.decembrī

sākot no plkst. 11.00.

/ pārdošana izsole  ar augšupejošu soli

 

             

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
10.03.2021 plkst. 13.00, Balsošanas norise – attālināti, caur videokonferences platformu ZOOM un DVS “Namejs”
Apvienotā komiteja
17.03.2021 plkst. 10.00, Balsošanas norise – attālināti, caur videokonferences platformu ZOOM un DVS “Namejs”
Domes sēde
Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2021Krustpils Novadnieks, JANVĀRIS 2021Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
  • Laukezers
  • Kristakrūga skatu tornis
  • Marinzejas ezers
  • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
  • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
  • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu