Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Brīvās lauksaimniecībā izmantojamās zemes

Uz 02.07.2020.

Administratīvā teritorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Variešus pagasts

/Ganības

 

56940080279

8,21

0,4041

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Saskaņā ar nomas maksas cenrādi

07.07.2020

6 gadi

 

Uz 12.06.2020.

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

18.06.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

18.06.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Zelmenis

56460040264

0,8203

0,8203

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,81

18.06.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Čurkstes

56460040240

1,30

1,30

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52,00

18.06.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Sīpoli

56960040469

0,7889

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

18.06.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/

56460090095

1,2

1,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.00

18.06.2020

6 gadi

 

Uz 04.06.2010.

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

10.06.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

10.06.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Zelmenis

56460040264

0,8203

0,8203

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,81

10.06.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Čurkstes

56460040240

1,30

1,30

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52,00

10.06.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Sīpoli

56960040469

0,7889

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

10.06.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Mākoņi

56460090171

1,5389

1,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

60.00

10.06.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Centra Kozuliņi

56460060235

5,3931

1,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52.00

10.06.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/

56460090095

1,2

1,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.00

10.06.2020

6 gadi


             Uz 07.05.2020.

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

13.05.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

13.05.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Zelmenis

56460040264

0,8203

0,8203

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,81

13.05.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Čurkstes

56460040240

1,30

1,30

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52,00

13.05.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Sīpoli

56960040469

0,7889

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

13.05.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Zuši

56460090096

2,5393

2,5393

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

101.57

13.05.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Purvaine

56460060214

5,14

5.14

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

185.04

13.05.2020

6 gadi

Variešu pagasts/Kalnvidi

56940060382

9.42

9,42

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

593.46

13.05.2020

6 gadi

Variešu pagasts/Kalnvidi

56940060435

12,9044

7,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

459,90

13.05.2020

6 gadi 

      

 

 

 

Uz 03.04.2020.

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

09.04.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

09.04.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Zelmenis

56460040264

0,8203

0,8203

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,81

09.04.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Čurkstes

56460040240

1,30

1,30

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52,00

09.04.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Sīpoli

56960040469

0,7889

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

09.04.2020.

6 gadi

Mežāres pagasts/Bābenīca

56760030311

1,4097

1,2097

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.39

09.04.2020.

6 gadi

Mežāres pagasts/Bābenīca

56760030274

1,1303

1,0303

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

41,21

09.04.2020.

6 gadi

Mežāres pagasts/Milzkalne

56760030302

1,2036

1,1036

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

39.73

09.04.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Avenāji

56460060576

0,5729

0,5729

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

09.04.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Avenāji

56460060438

0,7008

0,7008

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

09.04.2020.

6 gadi

Krustpils pagasts/Vasarāji

56680040099

3,2592

3,2592

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

179.26

09.04.2020.

6 gadi

Kūku pagasts/Reiņi

56700010371

5,32

5,32

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

345,80

09.04.2020.

6 gadi

 

 

Uz 02.03.2020.

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

06.03.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

06.03.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Zelmenis

56460040264

0,8203

0,8203

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,81

06.03.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Čurkstes

56460040240

1,30

1,30

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52,00

06.03.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Salnas 1

56960040072

0,6712

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

06.03.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Salnas 1

56960040074

0,6424

0,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

06.03.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Sīpoli

56960040469

0,7889

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

06.03.2020.

6 gadi

Variešu pagasts/Lielie Ierniņi

56940080280

13.01

1.2410

(Nr.7)

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

86,87

06.03.2020.

6 gadi

Krustpils pagasts/Pļavas

56680070275

4,1125

4,1125

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

226.19

06.03.2020.

6 gadi

Krustpils pagasts/Pļavas

56680070331

2,6828

2,6828

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

147,55

06.03.2020.

6 gadi

      

      

     Uz 11.02.2020.

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

17.02.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

17.02.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Zelmenis

56460040264

0,8203

0,8203

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,81

17.02.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Čurkstes

56460040240

1,30

1,30

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52,00

17.02.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Salnas 1

56960040072

0,6712

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

17.02.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Salnas 1

56960040074

0,6424

0,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

17.02.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Sīpoli

56960040469

0,7889

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

17.02.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Skudras

56460090113

4,5391

1,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

40.00

17.02.2020.

6 gadi

Mežāres pagasts/Centrs

56760050131

6,80

2,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

104.00

17.02.2020.

6 gadi

Variešu pagasts/Ganības

56940080279

8,21

0,4431

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

31,02

17.02.2020.

6 gadi

Krustpils pagasts/

Skudraines Zeļķi

56680040077

1,7707

1,7707

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

97,39

17.02.2020.

6 gadi

      

 

 

Uz 16.01.2020.

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

22.01.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

22.01.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Zelmenis

56460040264

0,8203

0,8203

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,81

22.01.2020.

6 gadi

Atašienes pagasts/Čurkstes

56460040240

1,30

1,30

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52,00

22.01.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Salnas 1

56960040072

0,6712

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

22.01.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Salnas 1

56960040074

0,6424

0,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

22.01.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Sīpoli

56960040469

0,7889

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

22.01.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Ozolnieki 1

56960030046

5,3739

5,3739

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

241,82

22.01.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Ozolnieki 1

56960030047

5,155

5,155

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

231,97

22.01.2020.

6 gadi

Vīpes pagasts/Lapiņas

56960030078

1,8

1,8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

72,90

22.01.2020.

6 gadi

Variešu pagasts/Ezerieši

56940030267

4,6396

2,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

140.00

22.01.2020.

6 gadi

      

 

Uz 27.12.2019. Līga Garkalne T.28300194

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

06.01.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

06.01.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Zelmenis

56460040264

0,8203

0,8203

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,81

06.01.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Čurkstes

56460040240

1,30

1,30

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52,00

06.01.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Salnas 1

56960040072

0,6712

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

06.01.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Salnas 1

56960040074

0,6424

0,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

06.01.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Sīpoli

56960040469

0,7889

0,65

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29,25

06.01.2020

6 gadi

Vīpes pagasts/Sīpoli

56960020024

7,7323

7,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

337,50

06.01.2020

6 gadi

Variešu pagasts/Mežziņi

56940100195

2,7997

2,7997

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

176,39

06.01.2020

6 gadi

Variešu pagasts/Laidītes

56940100270

3,5317

3,15

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

220,50

06.01.2020

6 gadi

Variešu pagasts/Lielie Piņņi

56940080271

10.00

1,0 (Nr.17)

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

70,00

06.01.2020

6 gadi

Atašienes pagasts/Avenāji

56460060580

0,8861

0,8861

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

35,44

06.01.2020

6 gadi

Krustpils pagasts/Glorijas

56680070261

3,264

3,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

176,00

06.01.2020

6 gadi

Krustpils pagasts/Glorijas

56680070363

0,4866

0,4866

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

06.01.2020

6 gadi

Krustpils pagasts/Roži

56680070218

2,10

2,10

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

115,50

06.01.2020

6 gadi

Krustpils pagasts/Kazubrenči

56680070193

1,9806

1,9806

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

108,93

06.01.2020

6 gadi

Krustpils pagasts/

56680070265

1,7

1,7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

93,50

06.01.2020

6 gadi

Uz 02.12.2019. Līga Garkalne T.28300194

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

06.12.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

06.12.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Zelmenis

56460040264

0,8203

0,8203

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,81

06.12.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Čurkstes

56460040240

1,30

1,30

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52,00

06.12.2019

6 gadi

Krustpils pagasts/Melderlauks

56680030078

0,8826

0,8826

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48,54

06.12.2019

6 gadi

Krustpils pagasts/Melderlauks

56680030079

1,2859

1,2859

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

70.72

06.12.2019

6 gadi

Krustpils pagasts/Melderlauks

56680030080

0,1667

0,1667

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

06.12.2019

6 gadi

Uz 25.11.2019. Līga Garkalne T.28300194

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

29.11.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

29.11.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Zelmenis

56460040264

0,8203

0,8203

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,81

29.11.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Čurkstes

56460040240

1,30

1,30

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

52,00

29.11.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Vārpas

56460060498

0,5493

0,5493

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

29.11.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Mārītes

56460060479

0,4267

0,4267

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

29.11.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Kaļvas

56460060443

1,4790

1,4790

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

59,16

29.11.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Kaļvas

56460060606

0,5745

0,5745

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

29.11.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Bukši

56460030129

5,5

5,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

220,00

29.11.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Veikšāni

56460030093

4,6218

4,6218

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

184,87

29.11.2019

6 gadi

Variešu pagasts/Kārklinieki

56940080208

4.5002

2,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

175,00

29.11.2019

6 gadi

 

 

Atašienes pagasts/Skudras

56460090113

4,5391

1,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

40,00

29.11.2019

6 gadi

Krustpils pagasts / Glāznieklauks

 

56680020208

6,2994

6,2994

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

346,47

29.11.2019

6 gadi

Krustpils pagasts / Glāznieksala 3

 

56680020105

5,3544

4,7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

258,50

29.11.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/

56960040298

0,3

0,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

29.11.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/ Salnas 1

56960040073

0,5644

0,5644

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

29.11.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/ Druvenieki

56960040075

2,1

2,1

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

90,00

29.11.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/ Asni

56960040312

0,8255

0,8255

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

37,15

29.11.2019

6 gadi

       

 

Uz 05.11.2019., Maija Alksne T.29416240

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts/Vāverlauks

56680010260

6,0

2,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

192.50

Līdz 11.11.2019

6 gadi

 

Uz 30.10.2019., Līga Garkalne T.28300194

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts /Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

 

Līdz 06.11.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

Līdz 06.11.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/Vecdzilnas

56940030230

3,55

3,55

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

248,50

Līdz 06.11.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Rasenes

56460060271

1,3531

1,3531

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

54,12

Līdz 06.11.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Vārpas

56460060499

1,1782

1,1782

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

47,13

Līdz 06.11.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Lodes

56460060250

1,5203

0,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

Līdz 06.11.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Ceriņziedi

56460060484

2,0

2.0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

80,00

Līdz 06.11.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Rubeņi

56460060558

1,3955

1,3955

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

55,82

Līdz 06.11.2019.

6 gadi

 

 

Uz 04.10.2019., Līga Garkalne T.28300194 

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

 

Līdz 11.10.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/Jaunmurri

56960060065

2,2809

2,2809

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

102,64

Līdz 11.10.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

Līdz 11.10.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/

56960060059

7,3895

7,3895

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

332.53

Līdz 11.10.2019

6 gadi

Variešu pagasts/Bodnieki

56940020140

1,4818

1,0818

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

75,73

Līdz 11.10.2019

6 gadi

Mežāres pagasts/Melnāsala

56760040029

5,92

4,28

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

171,20

Līdz 11.10.2019

6 gadi

Krustpils pagasts/Vēžu Sietnieki

56680020101

1,7179

1,7179

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

94,48

Līdz 11.10.2019

6 gadi

Krustpils pagasts/Āres 2

56680010246

2,8

2,8

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

154.00

Līdz 11.10.2019

6 gadi

Krustpils pagasts/Vāverlauks

56680010260

6,0

3,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

192.50

Līdz 11.10.2019

6 gadi

 

 

Uz 18.09.2019., Līga Garkalne T.28300194 

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

 

Līdz 25.09.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Kalna Malas

56460020014

7,6435

2,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

80,00

Līdz 25.09.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/Jaunmurri

56960060065

2,2809

2,2809

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

102,64

Līdz 25.09.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

Līdz 25.09.2019

6 gadi

Mežāres pagasts/Jaunkaijas

56760080172

0,5694

0,5694

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

22,78

Līdz 25.09.2019

6 gadi

Variešu pagasts/ Ezēnlejas

56940090045

0,4890

0,4890

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

34.23

Līdz 25.09.2019

6 gadi

Atašienes agasts/Karoliņlauki

56460060591

0,7028

0,7028

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.11

Līdz 25.09.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Karoliņi

56460060154

2,2

2,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

88,00

Līdz 25.09.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Vārpas

56460060500

0,5612

0,5612

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

22.45

Līdz 25.09.2019

6 gadi

Atašienes pagasts/Vārpas

56460060501

0,5639

0,5639

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

22.56

Līdz 25.09.2019

6 gadi

 

12.08.2019., Līga Garkalne T.28300194 

Administratīvā teritorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

Līdz 16.08.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Rijnieki

56460030039

3,7

3,7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

148.00

Līdz 16.08.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Jaunmurri

56960060065

2,2809

2,2809

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

102,64

Līdz 16.08.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

Līdz 16.08.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/

56960040346

0,95

0,5507

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

24.78

Līdz 16.08.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/Mežziņi

56940070175

2,4678

0,4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

Līdz 16.08.2019.

6 gadi

Krustpils pagasts/Mežāres

56680060252

0,9164

0,9164

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

50,402

Līdz 16.08.2019.

6 gadi

 

10.07.2019., Maija Alksne T.29416240

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

 

Līdz 17.07.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Rijnieki

56460030039

3,7

3,7

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

148.00

Līdz 17.07.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/Jaunmurri

56960060065

2,2809

2,2809

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

102,64

Līdz 17.07.2019

6 gadi

Vīpes pagasts/Pāķu māja

56960060071

1,9853

1,0853

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

48.84

Līdz 17.07.2019

6 gadi

Krustpils pagasts/Spunde

56680060489

0,312

0,312

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

17,16

Līdz 17.07.2019

6 gadi

03.06.2019., Līga Garkalne T.28300194 

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

 

Līdz 07.06.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts/ Titurgas

56760080107

7,5614

7,5614

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

302,46

Līdz 07.06.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts/Mežāres centrs (nog.Nr.11)

56760050188

3,9

0,029

Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve

1.5% no kadastrālās vērtības

 

Līdz 07.06.2019.

6 gadi

Krustpils pagasts/Meždārzi Nr.40

56680030095

0,12

0,06

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

1.5% no kadastrālās vērtības

 

Līdz 07.06.2019.

6 gadi

Krustpils pagasts/Kaudzītes

56680060474

0,0681

0,0681

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

 

Līdz 07.06.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Kotels

56700010169

4,8534

4,8534

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

315.47

Līdz 07.06.2019.

6 gadi

Krustpils pagasts/Vētra

56680060478

0,1029

0,1029

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1.5% no kadastrālās vērtības

 

Līdz 07.06.2019.

6 gadi

30.04.2019., Maija Alksne T. 29416240

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas  maksa EUR bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Aizkalni

 

56680060381

0,1409

0,1409

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

MK noteikumu N.r.350

p. “29.3”

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Krustpils pagasts/Kļaviņas

56680060472

 

0,2197

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

MK noteikumu N.r.350

p. “29.3”

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Krustpils pagasts/Kļaviņas

56680060406

 

0,2087

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

28,00

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Sīpoli

56960020024

 

7,7323

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

230,85

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts/Mazdruvas

56760090130

 

0,4472

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Purviņš

56460060226

 

4,2811

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

171,24

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Krustpils  pagasts/Kalngali

56680060463

 

0,0964

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

MK noteikumu N.r.350

p. “29.3”

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Vārpiņas

56460030121

 

1,5914

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

63,60

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Vārpiņas

56460030133

 

0,4573

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

28,00

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Vārpiņas

56460030137

 

1,3614

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

54,40

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts/Dārzi

56760050273

0,6539

0,6539

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

MK noteikumu N.r.350

p. “29.3”

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Krustpils pagasts/Zeļķu muiža

56680060126

0,40

0,38

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

28,00

Līdz 06.05.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Mednieki

56460100066

1,5

1,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

60,00

Līdz 06.05.2019.

1.gads

Atašienes pagasts/Mednieki

56460100065

6,7

6,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

260,00

Līdz 06.05.2019.

1 gads

Atašienes pagasts/Mednieki

56460100064

85,00

36,2

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

1303,20

Līdz 06.05.2019.

1 gads


 21.02.2019., Līga Garkalne T.28300194 

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Variešu pagasts / Mazdārziņi

 

 

56940080277

(17.nog.)

 

5,9

0,1754

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

 

27.02.2019.

6 gadi

Variešu pagasts / Mazdārziņi

 

 

56940080277

(15.nog.)

 

5,9

0,1901

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

 

27.02.2019.

6 gadi

Variešu pagasts / Mazdārziņi

 

 

56940080277

(16.nog.)

 

5,9

0,1472

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

 

 

27.02.2019.

6 gadi

 

 

 

Variešu pagasts/Lāčmalas

56940020438

 

2,754

2.45

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

23,40

27.02.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/Liepenes

56940060368

 

0,83

0,32

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

27.02.2019.

6 gadi

 

24.01.2019., Līga Garkalne T.28300194 

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Atašienes pagasts / Lakstiņu ganības

 

56460060552

3,96

3,96

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

44,54

 

30.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Gaiļu kozuliņi

56460060567

1,6022

1,0022

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Bērzpodnieki

56460060551

1,4901

0,40

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Undīne

56460060541

2,5892

2,5892

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

33.02

30.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Maliņas

56460060617

0,9572

0,9572

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts/Roži

56760030366

2,6630

2,6630

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts/Vecmedumi

56760050215

0,5403

0,5403

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760070149

2,3642

2,3642

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

33,33

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760080217

6,4393

6,4393

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

57,12

30.01.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Baravikas

56700080353

3,89

3,89

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

46,13

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040109

 

0,3842

0,3842

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040257

0,70

0,70

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Dūcāni

56960050250

1,0

1,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030286

2,6826

2,6826

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030304

0,2144

0,2144

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030303

0,5858

0,5858

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030307

0,3312

0,3312

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030305

2,6761

2,6761

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

32,20

30.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts

56760030308

2,4615

2,4615

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,43

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040114

1,6

1,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040147

0,8106

0,8106

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040475

0,144

0,144

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

30.01.2019.

6 gadi

 

28.12.2018.

Administratīvā teritorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Nomas maksa bez PVN gadā

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Vīpes pagasts / Daukstes 1

 

56960050188

3.0

3,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

41,02

 

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040297

2,1542

2,1542

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

30,38

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960040299

 

1,0023

1,0023

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/Ievas

56940060049

1,4

1,4

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960050220

 

0,6934

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Jaunvējiņi

56960040255

0,4450

0,4450

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Magones1

56960040139

4.17

4.17

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

61,36

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Mārtiņrozes

56960040189

1,5040

1,5040

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Valodzes 1

56960040375

0,3910

0,3910

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Mežāres pagasts/Lupinas

56760050105

2,5717

2,5717

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

29.79

07.01.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Dangas

56700040334

1,10

1,10

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Sūnas

56700030164

0,7846

0,7846

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Pēternieku zeme

56700040151

1,14

1,14

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Kūku pagasts/Bušu Pļavas 1

56700040405

1,76

01,76

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28.00

07.01.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/

56940100239

2,0431

1,80

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Skaras

56960040341

0,20

0,20

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Lapsas

56460060615

1,1438

1,1438

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Atašienes pagasts/Krastiņi

56460040050

4,9866

4,9866

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

50,99

07.01.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/

56940030280

0,3222

0,3222

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/Ezerāji

56940030281

0,5351

0,5351

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Variešu pagasts/Ezerieši

56940030267

4,6396

2,6396

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts

56960030207

1,7181

1,7181

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/ĀBOLNIEKI

56960040245

9,2305

5,00

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

62,53

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Saknītes

56960040237

1,7932

1,7932

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Salvijas

56960040111

1,8472

1,8472

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Lejas Galvāni

56960030193

12,9

9,6

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

93,19

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Vīpmaļi

56960030212

5.6

5.3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

60,46

07.01.2019.

6 gadi

Vīpes pagasts/Vīpmaļi

56960030213

1,90

1,90

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

28,00

07.01.2019.

6 gadi

 

Administratīvā reitorija/ Zemes gabala nosaukums

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis

Zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2018.gada 1.janvāri (EUR)

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

Krustpils pagasts / Prodsala

56680010100

0,283

0,283

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

235.00

 

 

12.11.2018

5 gadi

Variešu pagasts/ Siltāni

56940100241

2,7613

0,76

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2213,00

12.11.2018

5 gadi

Variešu pagasts/ Krūkliņi

56940100160

2,7120

1,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1681.00

12.11.2018

5 gadi

Krustpils pagasts/ D/S Meždārzi Nr.63

56680030139

0,0511

0,0511

Individuālo dzīvojamo māju apbūve

327.00

12.11.2018

5 gadi

Krustpils pagasts/ Dūķernieki

56680040051

4,6381

4,0

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4054.00

12.11.2018

5 gadi

Krustpils pagasts/ Leināni

56680010089

7,3

7,3

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

1382.00

12.11.2018

5 gadi

Mežāres pagasts/ Zelmeņi

56760060095

4,03

4,03

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2814.00

12.11.2018

5 gadi

 

 

Nr.

Administratīvā reitorija

Kadastra apzīmējums

Kopējā platība (ha)

Iznomājamā platība (ha)

Nekustamā īpašuma lietošanas

mērķis

Zemes vienības kadastrālā vērtība uz 2016.gada 1.janvāri (EUR)

Pieteikšanās termiņš

Nomas tiesību termiņš

1.

Mežāres pagasts

56760060007

4,1067

1,5

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2459,00

 

 

 

5 gadi

2.

Variešu pagasts

56940100241

2,7613

1,9

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2213,00

 

5 gadi

 

N.p.k.

Pagasts

Kadastra apzīmējums

Kopplatība

Iznomājamā platība

Izmantošanas mērķis

Piezīmes

1

Kūku pagasts

5670 001 0043 

9,3

9,3 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

2

Atašienes pagasts

5646 004 0263

1,65

1,65 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

3

Atašienes pagasts

5646 004 0240

1,30

1,30 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

4

Atašienes pagasts

5646 004 0264

0,82

0,82 ha

Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība 

 

 


 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
19.09.2020 plkst. 13.00, Kūku pagasta bibliotēka
Lekcija un meistarklase "Kā lēti, veselīgi un garšīgi p...
25.09.2020 plkst. 18.00, Variešu sākumskolas sporta zāle
Zinātnieku darbnīca ģimenēm ar bērniem
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2020
Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2020Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Laukezers
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti