Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Ar pašvaldību saistīti dokumenti

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana

Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu pieņemšana un izskatīšana ikdienas un ārkārtas situācijās:
- vispārīgos jautājumos;
- komunālos jautājumos;
- par pašvaldības infrastruktūras jautājumiem
Informācijas sniegšana par pašvaldībai adresēto iesnieguma virzību (kam ir nodots izpildei, kurā pašvaldības struktūrvienībā tas atrodas, vai ir bijuši attiecīgā klienta iesniegumi iepriekš u. tml.)

Iesnieguma veidlapa

E-pakalpojums www.latvija.lv

Vispārīgās informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem

Vispārīgas informācijas un konsultāciju sniegšana par pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem.
Situācijas izvērtēšana, problēmas risinājuma ieteikšana vai pieteikuma eskalācija atbildīgajam pašvaldības darbiniekam vai iestādei, kura varētu sniegt nepieciešamo palīdzību problēmas risināšanai.
Nepieciešamības gadījumā mutvārdu iesnieguma noformēšana.
Izziņu sagatavošana un sniegšana pašvaldības apmeklētājiem pieejamās vietās.
Iedzīvotāju informēšana par pašvaldības struktūrvienību darbu un pakalpojumiem.
Informācijas sniegšana par svarīgākajiem pašvaldības darba jautājumiem, par pašvaldības lēmumiem un pašvaldības komisiju darbu, pašvaldības finanšu līdzekļu izmantošanu.
Informācijas publicēšana portālā par pašvaldības dienas kārtību un pašvaldības vadības, deputātu, pašvaldības struktūrvienību vadītāju pieņemšanas laikiem.

E-pakalpojums www.latvija.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas organizēšana

Lai tiktos ar Krustpils novada domes priekšsēdētāju, priekšsēdētāja vietnieci vai izpilddirektoru,
nepieciešams iepriekš pierakstīties. To var izdarīt, saskaņojot pieņemšanas laiku ar attiecīgo amatpersonu.

Domes priekšsēdētājs
Kārlis Pabērzs
Tel.: 65237634
Mob.: 29478621
E-pasts: karlis.paberzs@krustpils.lv
Pieņemšanas laiki:
pirmdienās: 14.00 - 17.00
piektdienās 9.00 - 12.00

Domes priekšsēdētāja vietniece
Kornēlija Brūniņa
Mob.: 29554066 
e-pasts: kornelija.brunina@krustpils.lv
Iedzīvotāju pieņemšana - katra mēneša pirmajā trešdienā no plkst. 9:00 līdz 12:00, Mežāres pagasta pārvaldes telpās

Domes izpilddirektors
Raimonds Spēks
Tel.: 65237619
Mob.: 27864336
e-pasts: raimonds.speks@krustpils.lv
Pieņemšanas laiki:
otrdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00

Piesakoties uz pieņemšanu, jānorāda personas vārds, uzvārds, pārstāvētā organizācija, ja tāda ir, un jautājums vai problēma, ko persona vēlas pārrunāt ar pašvaldības vadību

E-pakalpojums www.latvija.lv


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
15.07.2020 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle
Domes sēde
30.07.2020 plkst. 20.00, Variešu kultūras nams
Filma "Klases salidojums2""
31.07.2020 plkst. 20:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde Mārdadzis
Grupas Labvēlīgais tips koncerts "Es nav redzējis Tevi ...
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde