Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Finanses un nodokļi

Konsultēšana pašvaldības administrējamo nodokļu jautājumos

Konsultāciju sniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas jautājumiem – nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšana, ieskaitīšana, nodokļu piedziņa, nodokļa atvieglojumu piešķiršana un samaksas termiņa pagarināšana.

E-pakalpojums www.latvija.lv

Par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā

Veidlapa - Iesniegums par piedalīšanos nodokļu atbalsta pasākumā 

Kļūdaini ieskaitīto nodokļa maksājumu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa

Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju iesniegumu izskatīšana par maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par Krustpils novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem var veikt Atašienes, Kūku, Krustpils, Mežāres, Variešu, Vīpes pagastu pārvaldes un Krustpils novada pašvaldības kasē vai Krustpils novada pašvaldības norēķinu kontos:
AS SEB ,
kods –UNLALV2X;
konts LV55UNLA0050014323075;
AS SwedBank,
kods – HABALV22,
konts LV96HABA0001402054150;
AS Citadele,
kods PARXLV22,
konts LV09PARX0012599680001.

E-pakalpojums www.latvija.lv

Maksāšanas paziņojuma un informācijas sniegšana par aprēķināto vai samaksāto nekustamā īpašuma nodokli

Maksāšanas paziņojuma sagatavošana un nosūtīšana nodokļa maksātājam vai viņa pilnvarniekam par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam. Citas informācijas sniegšana par aprēķināto un samaksāto nekustamā īpašuma nodokli. Izziņas vai informatīvas vēstules izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokli (t.sk. par nekustamā īpašuma nodokļa parādiem).

E-pakalpojums www.latvija.lv

Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.

Iesniegums daudzbērnu ģimenei

Iesniegums personai ar invaliditāti

Iesniegums represētajai personai

E-pakalpojums www.latvija.lv

Kompensācija par saimnieciskās darbības ierobežojumiem

Kompensācijas piešķiršana un izmaksa par saimnieciskās darbības ierobežojumiem pašvaldības izveidotajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, mikroliegumos un applūstošajās zonās, kur zemei konstatēts auglīgās zemes noskalojums vai erozija, sedzot zemes īpašnieka neiegūto mantisko labumu, kuru zemes īpašnieks nevar iegūt īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un mikroliegumu aizsardzību un izmantošanu regulējošos normatīvajos aktos noteikto saimnieciskās darbības ierobežojumu dēļ.

E-pakalpojums www.latvija.lv

Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski

Veidlapa - Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma saņemšanu elektroniski


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
15.07.2020 plkst. 10:00, Krustpils novada pašvaldība, Lielā zāle
Domes sēde
30.07.2020 plkst. 20.00, Variešu kultūras nams
Filma "Klases salidojums2""
31.07.2020 plkst. 20:00, Kūku pagasta brīvdabas estrāde Mārdadzis
Grupas Labvēlīgais tips koncerts "Es nav redzējis Tevi ...
Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2020Krustpils Novadnieks, MAIJS 2020Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Asotes pilskalns
 • Laukezers
 • Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams
 • Dzirkaļu pilskalns
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Timsmales ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde