Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Nekustamais īpašums

Iesniegums par nekustamā īpašuma nomu

Veidlapa - Iesniegums par nekustamā īpašuma nomu

Par nekustamās mantas atsavināšanas ierosinājumu

Veidlapa - Krustpils novada  pašvaldības nekustamās mantas atsavināšanas ierosinājums

Iesniegums par nekustamā īpašuma atdalīšanu

Veidlapa - Iesniegums par nekustamā īpašuma atdalīšanu

Lēmumu pieņemšana par darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Darījuma ar lauksaimniecības zemi tiesiskuma kontrole pašvaldībā saskaņā ar likumu “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. 
Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija izskata juridisko un fizisko personu iesniegumus par darījumiem ar lauksaimniecības zemi. Pēc darījuma izskatīšanas komisija pieņem lēmumu par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. Komisijas lēmums tiek noformēts izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota izziņa par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā. Prasības netiek attiecinātas uz lauksaimniecības zemes ieguvējiem,  kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošā lauksaimniecības zemes platība darījuma noslēgšanas brīdī un pēc darījuma kopā nepārsniedz 10 hektārus fiziskajām un 5 hektārus juridiskajām personām. 

Veidlapa fiziskai personai

Veidlapa juridiskai personai

E-pakalpojums www.latvija.lv

Par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā

Iesniegums par atļaujas izsniegšanu lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai mežā

Izziņas izsniegšana par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam

Pirms iecerētās darbības (būvniecības, lauksaimniecībā izmantojamās zemes apmežošana, derīgo izrakteņu ieguve u.c.) uzsākšanas kādā konkrētā zemes vienībā, ir nepieciešams noskaidrot, vai plānotā darbība atbilst Krustpils novada teritorijas plānojumam.  Uz pasūtītāja iesnieguma pamata tiek sagatavota izziņa par plānotās darbības atbilstību Krustpils novada teritorijas plānojumam.

Iesnieguma veidlapa

E-pakalpojums www.latvija.lv

Apgrūtinājumu plāna saskaņošana

Pirms apgrūtinājuma plāna saskaņošanas, pakalpojuma saņēmējs  elektroniski nosūta apgrūtinājuma plānus *dgn vai *dwg datu formātā uz e-pastu: liga.garkalne@krustpils.lv vai maija.alksne@krustpils.lv 

Speciālists izskata apgrūtinājuma plānu un sagatavo atbildi par apgrūtinājumu plāna saskaņošanu.  Atbildi nosūta pakalpojuma saņēmējam uz e-pastu, no kura saņemti elektroniskie dokumenti.

Pēc atbildes saņemšanas pakalpojuma saņēmējs atkārtoti nosūta uz norādīto e-pastu  elektroniski parakstītu  apgrūtinājuma plānu vai iesniedz to klātienē, ierodoties Krustpils novada pašvaldības Attīstības nodaļā vai Administratīvajā nodaļā.

E-pakalpojums www.latvija.lv

Lēmuma izsniegšana par atteikšanos no pirmpirkuma

Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:

 • dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
 • izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
 • lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
 • izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.

Iesniegums par atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām

E-pakalpojums www.latvija.lv

Adrešu noteikšana, maiņa vai likvidēšana adresācijas objektiem

Adrešu piešķiršana zemes vienībām, ēkām un telpu grupām.

Lai zemes vienībai/ēkai/telpu grupai piešķirtu, mainītu, precizētu vai likvidētu adresi nepieciešams saņemt Krustpils novada pašvaldības Zemes lietu komisijas lēmumu. Jauna adrese tiek piešķirta, mainīta, precizēta vai likvidēta, pamatojoties uz nekustamā īpašuma īpašnieka (viņa pilnvarotās personas) iesniegumu.

Par adreses, nosaukumu piešķiršanu vai maiņu

E-pakalpojums www.latvija.lv

Atļauja izstrādāt zemes ierīcības projektu

 Iesnieguma izskatīšana par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu:

 • dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nepieciešamību;
 • lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādāšanas nepieciešamību vai atteikumu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu;
 • ēmuma  un zemes ierīcības projekta izstrādes nosacījumu izsniegšana;
 • administratīvā akta par projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu sagatavošana un izsniegšana

Iesniegums par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu

E-pakalpojums www.latvija.lv

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
14.06.2021 plkst. 11:00, Pie Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas
“Aizvestie. Neaizmirstie. 80 gadi kopš 14. jūnija depo...
17.06.2021 plkst. , Pie Amatniecības centra "Māzers"
Ielīgošana Amatniecības centrā "Māzers"
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021
Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021Krustpils Novadnieks, FEBRUĀRIS 2021
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu