Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola

Skola pie ezera... Zeltaini baltā Marinzejas pils Marijas ezera krastā simtgadīgo parka koku ielokā. 1845.-47.g. celtās pils sienas glabā vairāku paaudžu vēsturi. Pils cēlējs un pirmais īpašnieks Jozefs Mihaels fon der Borhs cēlies no muižnieku dzimtas, kuras zari sniedzās visā Eiropā, zinātnieka un literāta Mihaela fon der Borha jaunākais dēls, jaunībā bijis personīgi pazīstams ar dzejnieku Aleksandru Puškinu.

            Kopš 1925.gada pilī ir skola, zīda tērpu šalkoņu un valša skaņas nomainījušas skaļas skolēnu balsis, skolotāju padomi un skolas zvans, kurš sauc uz stundām Atašienes jauno paaudzi. 12 gadu laikā mazajiem putnēniem, kuri bailīgi meklē māmiņas roku, izaug stipri un spēcīgi spārni, kuri tos aiznes pāri Teiču purva koku galotnēm plašajā pasaulē.

 

SKOLAS VIZĪTKARTE

Skolas adrese:

Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola         

„Marinzeja”,

 Atašienes pagasts,

 Krustpils novads LV – 5211

Tālrunis 65228357, 65228358, 

E – pasts: atasiene.vsk@krustpils.lv

Sazinies ar mums izmantojot e-adresi, spied te!

 

Skolas administrācija:

Direktore - Līga Zalāne

Drektores vietniece mācību darbā – Rita Grīnberga

 

SKOLAS TRADĪCIJAS

 1. Zinību diena.
 2. Sporta diena. Vai zināt, kā veiksmīgi iesākt jauno mācību gadu? Organizējiet jautras un atraktīvas sporta dienas, kā to ik gadu darām mēs. Izlozējam savu komandu un uz priekšu: lecam ar maisu, metam šautras kad uz acīm ir modernas glāžu brilles, braucam ķerrā un ķeram lidojošos šķīvīšus. Un kur nu vēl virves vilkšana! Protams, sporta spēles arī nedrīkst aizmirst. Sportot ir jauki!
 3. Fukšu balle.
 4. Oktobra sākumā, kad parkā ienāk rudens, arī skolas zāle piebirst zeltainām lapām un visa skola pulcējas uz Dzejas stundu. Tā vienmēr ir veltīta vai nu kādai noteiktai tēmai vai kāda dzejnieka daiļradei.
 5. Tēvzemes nedēļa. Vai skola ir tā vieta, kur bērnos dzimst patriotisms? Mēs domājam, ka jā! Jau vairāk nekā 15 gadus, sagaidot savas valsts svētkus, mēs skolā organizējam Tēvzemes nedēļu, kura sākas Mārtiņos un noslēdzas Tēvzemes dzimšanas dienas priekšvakarā. Neatņemama šīs nedēļas sastāvdaļa ir: Mārtiņa tirgus, kurā tirgojam pašu sarūpēto un varam iegādāties kādu našķi, Lāčplēša dienas lāpu gājiens, Erudīts par Latviju 1.-12.klašu komandām un svētku koncerts. Esam organizējuši arī zīmējumu konkursus, ierindas skates, izpētes darbus par Atašieni un dažādas tikšanās ar interesantiem cilvēkiem.
 6. Ziemassvētki. Neskatoties uz to, ka esam pieauguši, mēs joprojām ticam brīnumiem. Un tāpēc katrus Ziemassvētkus pie mums atnāk Ziemassvētku vecītis ar sarūpētām konfekšu tūtām. Ziemassvētku gaidīšana mūsu skolā iesākas ar svinīgu sveču iedegšanu Adventa vainagā, pirms pašiem svētkiem pulcējamies Svētrītā, kur mūs uzrunā priesteris V. Naglis, bet svētki noslēdzas ar tematisku pasākumu. Ļoti patīkami ir tas, ka Ziemassvētkos priekšnesumus sniedz praktiski visi mūsu skolēni.
 7. Reizi gadā pilī atkal atdzīvojas vecie grāfu laiki – kopš 2002.gada radusies jauna skolas tradīcija – Pils vakars. Tad atkal skan mūzika, deg sveces, un no tālas pagātnes pie mums ierodas Jozefs Mihaels fon der Borhs, viņa meita Marija Terēzija, sieva Doroteja Rozālija, dēls Teodors un citi, kuri kādreiz Marinzejas pilī mīlēja, nīda, cieta, raudāja un smējās.
 8. Valentīndiena.
 9. Jau vairākus gadu desmitus skolas tradīcija ir Žetonu vakari, svētku atelpas brīdis pirms eksāmeniem un izlaiduma. 12.klases skolēni saņem piemiņas zīmi no skolas laikiem – gredzenu. Skolotāji, vecāki un draugi tiek aicināti noskatīties skolēnu sagatavoto teātra izrādi. Uztraukums ir liels, jo daudzi „aktieri” pirmo reizi stājas publikas priekšā.
 10. Nāk pavasaris ar putnu čalām, ar briestošajiem pumpuriem. Sirdis pilda mīlestība. Maijā savu mīlestību bērni izdzied un izrunā saviem vistuvākajiem cilvēkiem Mātes dienas koncertā. Tajā skan pašu bērnu sacerēti dzejoļi un esejas, dzied bērni un skolotāji.
 11. Pēdējais zvans.
 12. 9. un 12. klases izlaidumi.
 13. Kopš 1995.gada notiek skolas jubileju sarīkojumi, kurus apmeklē vairāki simti bijušo absolventu un skolotāju. Skolas kolektīvs sveic visus ar svētku koncertu, tiek pāršķirstītas atmiņu lappuses un dejots līdz rīta gaismai. Atkal atceramies nu jau 115 gadus ilgo skolas vēsturi, kuras sākums ir 1904.gadā muižas saimniecības ēkā atvērtā nelielā skoliņa tuvāko māju zemnieku bērniem. 

SKOLA ŠODIEN

2019./2020.mācību gadā skolā mācās 86 skolēni, pirmsskolas izglītības grupā ir 14 bērni, strādā 19 skolotāji. Skola īsteno pirmsskolas izglītības (01011111), pamatizglītības (21011111; 21015611) un vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (31011011; 31011013) programmas. Skolā darbojas izglītojamo pašpārvalde, kas iesaistās skolas dzīves aktivitāšu organizēšanā. Skolēni darbojas interešu izglītības pulciņos, kuros papildus apgūst dažādas iemaņas un darbošanās prieku.

2019./2020. mācību gadā skola piedāvā šādas interešu izglītības nodarbības:    

 1. Velosipēdistu pulciņš
 2. Vokālie ansambļi
 3. Teātra pulciņš
 4. Novadpētniecības pulciņš
 5. Vispārējās fiziskās sagatavotības grupa
 6. Ārstnieciskās fizkultūras grupa
 7. Skolas avīze
 8. Programma „Esi Līderis”
 9. Grāmatu draugu pulciņš
 10. Vizuālās mākslas pulciņš
 11. Vides izglītības pulciņš

 

MŪSU SASNIEGUMI 

Skolēni ar panākumiem startē starpnovadu mācību olimpiādēs un konkursos, iesaistās pagasta un novadu pasākumos.

2018./2019. mācību gadā esam ieguvuši:

 1. vieta starpnovadu angļu valodas olimpiādē
 2. vieta starpnovadu angļu valodas olimpiādē
 3. vieta starpnovadu krievu valodas olimpiādē
 4. vieta starpnovadu dabaszinību konkursā
 5. Atzinība starpnovadu latviešu valodas olimpiādē
 6. Atzinība starpnovadu matemātikas olimpiādē
 7. Atzinība starpnovadu mājturības un tehnoloģiju olimpiādē
 8. Atzinība starpnovadu dabaszinību neklātienes olimpiādē
 9. II pakāpe zēnu vokālistu konkursā
 10. II pakāpe Skatuves runas konkursā (sešiem dalībniekiem)
 11. vieta Tiesībsarga organizētajā valsts konkursā “Radi likumu”

 

Nr.

Vārds, uzvārds

Mācību priekšmeti

1.       

Līga Zalāne

Skolas direktore, sporta skolotāja

2.       

Rita Grīnberga

Direktores vietniece mācību darbā, vācu valodas skolotāja

3.       

Laura Čebotarjova

Sākumskolas skolotāja

4.       

Mārīte Adamoviča

Sākumskolas skolotāja, bibliotekāre

5.       

Sandra Kaļeiņikova

Sākumskolas un angļu valodas skolotāja

6.       

Vita Jaudzema

Bioloģijas, mājturības, sociālo zinību skolotāja

7.       

Anna Karāne

Latviešu valodas un literatūras, krievu valodas skolotāja

8.       

Lidija Lazdāne

Matemātikas un informātikas skolotāja

9.       

Maruta Ķestere

Vēstures, filozofijas, sociālo zinību, politikas un tiesību skolotāja

10.   

Ilze Līce

Ģeogrāfijas, biznesa ekonomisko pamatu un dabaszinību skolotāja

11.   

Ināra Mihaloviča

Latviešu valodas un literatūras skolotāja,

12.   

Anita Gavare 

Mūzikas skolotāja

13.   

Aija Bračka Pinne

Angļu valodas skolotāja

14.   

Uldis Siliņš

Fizikas skolotājs

15.   

Natālija Kavecka

Ķīmijas skolotāja

16.   

Ineta Dzirkale

Vizuālās mākslas un kultūras vēstures skolotāja, skolas noformētāja

17.   

Jānis Zvirbulis

Mājturības skolotājs

18.   

Irēna Upeniece

Pirmskolas skolotāja

19.   

Gita Gabranova

Pirmskolas dažāda vecuma grupas skolotāja

20.   

Santa Limonoviča

Skolas logopēde

 

 


Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu