Krustpils novads
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Vīpes pamatskola

Vīpes pamatskola

 

Skola!

… tas ir tavs guvums, ja gadi kā grāmatas plauktos krājas,

Ja domas par nākotni spieto, spieto un neapstājas….

…. Tas ir tavs ceļš , kurā iemītas saules un rasas lāses.

Jel priecājies, atkal redzot, kā kārtojas dzērvju kāsis…….

 

 

SKOLAS VIZĪTKARTE

 SKOLAS ADRESE:    

                                         Vīpes pamatskola

                                         Vīpes pagasts, Krustpils novads LV – 5238

                                         E – pasts: vipespsk@krustpils.lv  

Sazinies ar mums izmantojot e-adresi, spied te

SKOLAS ADMINISTRĀCIJA:

 Direktore – Liene Upeniece, mob. tālr. 26603931                                          

SKOLAS PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

ĪSS IESKATS SKOLAS VĒSTURĒ

1903.gadā Mežmuižā uz barona Korfa dāvātās zemes uzsāk skolas celtniecību. Jau 1904.gadā skola ir uzcelta un to iesvēta. Skolas vēsture aizsākas ar 1904.gada rudeni.

 No 1915.- 1919.gadam Pirmā pasaules kara frontes tuvuma dēļ skolas darbība tiek pārtraukta.

1923.gada pavasarī Mežmuižas skolā notiek pirmais pēckara izlaidums.

1944./45.gadā skola saucas Vīpes nepilnā vidusskola, bet jau 1948./49.gadā skolu pārdēvē par Vīpes septiņgadīgo skolu.

1963.gada rudenī tiek pabeigta skolas piebūves celtniecība.

1989./90.mācību gadā skolu pārdēvē par Vīpes deviņgadīgo skolu, bet jau 1991./92.mācību gadā skolas nosaukums tiek atkal mainīts. Tagad tā tiek saukta par Vīpes pamatskolu.

1995.gadā tiek likti pamati Vīpes pamatskolas sporta zālei, bet 2000.gadā jaunajā sporta zālē notiek skolas absolventu izlaidums.

2009. gadā notiekot teritoriālajai reformai, Vīpes pamatskola kļūst par Krustpils novada Vīpes pamatskolu.

2012.gadā tiek atvērta pirmsskolas grupa pie skolas bērniem no 1,5 gadu vecuma.

2014.gada februārī skola plaši atzīmē Vīpes pamatskolas 110 gadu jubileju.

2014. gadā notiek sporta zāles rekonstrukcijas 1. kārta- nomainīt skolas jumts, uzstādīta ugunsdrošības signalizācija, stiprinātas sienas un pamati, sakārtota notekūdeņu kanalizācija, ierīkots bruģa celiņš.

 

Skolas pastāvēšanas laikā par skolas direktoriem ir strādājuši:

1.     Aleksandrs Gerlahs

2.     Pēteris Druviņš

3.     Jāzeps Uļjanovs

4.     Konstantīns Jakovļevs                              

5.     Jānis Rusiņš

6.     Veneranda Vindele                                            

7.     Genovefa Beļauska

8.     Broņislava Gradovska

9.     Ārija Paupere

10.   Evalds Cimbulis

11.   Anna Cimbule

12.   Jānis Straumnieks

13.   Valērijs Šuba

14.   Aija Semjonova

15.   Valda Kalniņa - Vītola

16.   Maija Grundšteine

17.   Liene Upeniece

 

SKOLA ŠODIEN

2020./2021.m.g. skolā mācās 63 bērni, 1.- 9.klasē mācās 42 skolēni un 21 skolēns apmeklē pirmsskolas grupas. Skolā  strādā 13 skolotāji un 7 tehniskie darbinieki.

Skola īsteno pamatizglītības, speciālās pamatizglītības un pirmskolas izglītības programmas.

Skolēni darbojas interešu izglītības pulciņos, kuros papildus apgūst dažādas iemaņas un darbošanās prieku:

 • Teātra pulciņš: “Starpbrīdis”
 • Sporta pulciņš: “Ātrāk, augstāk, tālāk”
 • Rokdarbu pulciņš: “Čaklie pirkstiņi”
 • Dizaina pulciņš: “Krāsas”
 • Vokālais ansamblis: “Cīrulīši”

Skolā darbojas skolēnu līdzpārvalde, kas atbalsta skolēnu iniciatīvas un iesaistās skolas dzīves aktivitāšu organizēšanā. Īpašu atzinību ieguvusi skolēnu dalība folkloras kopā” Lākači”.

 

 Dalība projektos:

1.  2006.gadā realizēts ERAF projekts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas sakārtošanai, atdzelžošanas un attīrīšanas iekārtu uzstādīšanai.

2.  2009.gadā gūts atbalsts ERAF projektam - Izglītības iestāžu informatizācija, kura realizācijas gaitā skola saņem 4 stacionāros datorus, 2 portatīvos datorus, multimēdiju tehnikas komplektu un lokālā datortīkla attīstību, kas ļauj veidot mūsdienīgāku mācību procesu.

3.  2009. gadā Vīpes pamatskola realizē ERAF projektu – Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs , kura rezultātā tiek sakārtotas amatu mācību darbnīcas, iegādāts moderns aprīkojums, tas ļauj novada bērniem apgūt iemaņas kokapstrādē un saistīt ar to savu profesionālo karjeru. Izveidots amatniecības centrs „Māzers”.

4.  2013.gadā IZM projekta ietvaros iegādāts jauns sporta inventārs.

5. 2014. gadā LP ”Sēlija” projektu konkursa ietvaros uzstādīts rotaļu laukums pie Vīpes pamatskolas.

6. 2016.gadā IZM projekta ietvaros iegādāts jauns sporta inventārs.

 

Vīpes pamatskolas darbinieki 2020./2021.m.g.

1.

Anita

Kolodinaite

Sākumskolas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

2.

Natālija

Semjonova

Krievu valodas, vēstures, sociālo zinību skolotāja

3.

Marija

Zarāne

Matemātikas un fizikas skolotāja, bibliotekāre

4.

Liene

Upeniece

Skolas direktore, vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

5.

Sabīne

Zvirbule

Angļu valodas, datorikas, informātikas skolotāja

6.

Ņina

Čehoviča

Sākumskolas un sporta skolotāja

7.

Svetlana

Lāce

Logopēds

8.

Vēsma

Madžule

Bioloģijas un ķīmijas skolotāja

9.

Ilze

Līce

Dabaszinību un ģeogrāfijas skolotāja

10.

Margarita

Pauniņa

Pirmsskolas skolotāja

11.

Ineta

Prodniece

Pirmsskolas skolotāja

12.

Ingrīda

Upeniece

Latviešu valodas un literatūras skolotāja

13.

Irina

Venčele

Mūzikas skolotāja

14.

Anita

Grantiņa

PII skolotāja palīgs

15.

Jānis

Kļaviņš

Kurinātājs - strādnieks

16.

Anita

Meiluse

PII skolotāja palīgs

17.

Anna

Seļskova

Apkopēja - sētnieks

18.

Janīna

Semjonova

Apkopēja - sētnieks

 

  

 

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu