Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Par projektu "PROTI un DARI"

Ja tu esi jaunietis vecumā no 15-29 gadiem, kurš nestrādā, nemācās un neapgūst arodu, piesakies projektam “PROTI un DARI”! Projektu īsteno Krustpils novada pašvaldība sadarbībā  ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Veiksim Tavu profilēšanu (novērtēšanu) un uzzināsim, kādas ir Tavas prasmes, intereses un iegūtā izglītība, kā arī noteiksim Tavus attīstības virzienus!

Mērķa grupa: jaunieši vecumā no 15 – 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā, neapgūst arodu, nav reģistrēti NVA, vai ir reģistrēti NVA vismaz četrus mēnešus un pēdējo četru mēnešu laikā nav iesaistījušies NVA piedāvātajos pakalpojumos. Mērķa grupā ietilpst arī jaunās māmiņas un jaunieši, kuri neturpina mācības 10.klasē (nestrādā un neapgūst arodu).

Piedāvātās iespējas: 2- 9 mēnešu garumā iespēja iegūt darba praksi, individuāla mentora atbalstu, pilnveidot savas dzīves prasmes caur dažādām aktivitātēm, kā arī nepieciešamības gadījumā saņemt psiholoģisko atbalstu un konsultācijas pie speciālistiem.

Kāda izskatīsies jaunieša individuālā pasākumu programma?

Projekta laikā tiks īstenota katra jaunieša individuālā pasākumu programma 2 līdz 9 mēnešu ilgā periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:

- regulārs individuāls mentora atbalsts (vismaz 20 stundas mēnesī), kas ietver jaunieša regulāru motivēšanu sekmīgi pildīt tā individuālo pasākumu programmu, veicinot mācīšanās mērķu sasniegšanu,

individuālas konsultācijas, kopā ar jaunieti iesaistoties dažādās individuālajā pasākumu programmā paredzētās aktivitātēs,

- neformālās un ikdienas mācīšanās aktivitātes,

speciālistu konsultācijas,

dalību pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),

- brīvprātīgā darba aktivitātes,

- iesaistīšanās nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,

ekskursija uz uzņēmumiem vai īslaicīga prakse uzņēmumā (aktivitātes profesijas specifikas iepazīšanai, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara),

- iesaistīšanās vietējās sabiedriskajās aktivitātēs u.c.

Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju raksti uz e-pastu angelina.tukisa@krustpils.lv vai zvani 28311364.

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Angelīna Tukiša

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

Jaunieti, maini dzīvi, piedalies projektā "PROTI un DARI!"

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam projektā “PROTI un DARI!”.

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekts tiks īstenots līdz 2020. gada rudenim, tāpēc vēl nav par vēlu iesaistīties! Lai pieteiktos projektam vai iegūtu papildus informāciju, raksti uz e-pastu angelina.tukisa@krustpils.lv vai zvani pa tālruni 28311364 (Angelīna).

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast šeit – http://jaunatne.gov.lv/lv/jauniesu-garantija/par-projektu-proti-un-dari

“PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Angelīna Tukiša

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

 

 

Vai vēlies uzsākt algotu darbu, bet nav pārliecības par saviem spēkiem? Varbūt plāno mācīties, bet neesi pārliecināts, kādā jomā un kur meklēt informāciju? Kā atsperties dzīvē, lai sasniegtu to, par ko iespējams pat neuzdrošinies sapņot? Izpēti projekta "PROTI un DARI!" iespējas!

     Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem, pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, bet vēlies mainīt savu dzīvi, tad piesakies dalībai projektā "PROTI un DARI!".

Ko projekts var tev piedāvāt?

Balstoties uz tavām prasmēm, interesēm, iespējamajiem attīstības virzieniem un vajadzībām, tev tiks izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot dažādus, tieši tev piemērotus atbalsta pasākumus.

Starp piedāvātajiem atbalsta pasākumiem var minēt tādus kā:

Un daudz citu atbalsta pasākumu, kas būs piemēroti tieši tev!

     Lai iesaistītos projektā, sazinies ar programmas/projekta vadītāju Angelīnu Tukišu par  tālruni 28311364 vai e-pastu angelina.tukisa@krustpils.lv.

     Lai īstenotu individuālajā pasākumu programmā plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, tavās ikdienas gaitās tevi atbalstīs mentors.

      Iepazīsimies ar vienu no  projekta „PROTI un DAR!I” mentoriem Ilzi-Tomiņu Stari!

Ilze, pastāsti, lūdzu, par sevi! Kas Tu esi? Kāda bija Tava ikdiena pirms nonāci projektā „PROTI un DARI!”?

Sveiki, esmu sieva, mamma, meita, māsa, draudzene, latviete. Jā, arī pedagogs, kurš pa dienu strādā skolā, bet vakaros -  sporta zālē. Esmu nemitīgā kustībā, bez tās es nevarētu! Tā ir mana ikdiena, kurā ir ienākusi arī jauniete, kuru satieku nedēłas nogalēs.

Kā Tu iesaistījies projektā „PROTI un DARI!”?

Es zinu, ka viss, kas pie mums atnāk, atnāk tad, kad tam ir jāatnāk, ne ātrāk, ne vēlāk. Toreiz, kad mani uzrunāja par iesaistīšanos šajā projektā, gaidīju bērniņu un katrs mazulis atnes ko jaunu sevis pilnveidošanā. Ir tikai jāspēj un jāgrib darīt! 

Ar cik jauniešiem līdz šim Tu esi sadarbojusies? Vai vari pastāstīt, kā jūs strādājāt?

Nevēlos lietot  vārdu “strādāt”, jo, manuprāt, mēs esam sadraudzējušās ar jaunieti. Mēs ejam kopīgās pastaigās, pabijām Jēkabpils Dzīvnieku patversmē un runājam, runājam, runājam. Mums, šī laikmeta cilvēkiem, pietrūkst sarunu aci  pret aci.

Kādi ir jauniešu, ar ko Tu strādāji, ieguvumi no šī projekta? Kādi ir Tavi personiskie ieguvumi no šī projekta?

Mūsu ieguvums ir sadraudzēšanās! Mēs mācāmies viena no otras! Jauniete mani bieži pārsteidz ar saviem uzskatiem, nesaku, ka mums tie sakrīt, bet man patīk, kā viņa tos pamato. Mūsdienu jaunieši spēj būt “dziļi”, protams, tam vecuma posmam  ir savas rakstura  iezīmes, bet tās ir jāizdzīvo. Jāizaug!

Kas Tevi motivē šim darbam? 

Pavisam vienkārši - man tas patīk! Man patīk būt starp jauniešiem, ievirzīt tos “uz darīšanu”, “ uz izkustēšanos”, rosināt uz pārmaiņām savā ierastajā ikdienā.

Tavs novēlējums jauniešiem?


Projekts “Proti un Dari!”  jauniešus jau pašā pamatā aicina uzdrīkstēties, tāpēc es Latvijas jauniešus  aicinu tiekties pēc pārdrošiem sapņiem!

Par projektu "PROTI un DARI!"

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim tiek sniegts individuāls, katram jaunietim pielāgots atbalsts.

Projekta mērķis ir sniegt tev iespēju attīstīt tās prasmes, zināšanas un iemaņas, kas palīdzēs tev pēc dalības projektā uzsākt darba gaitas, iesaistītes izglītībā (tai skaitā, arī aroda apguvē) un kļūt sociāli aktīvam. Vienlaikus, tev būs vienreizēja iespēja iepazīt jaunus cilvēkus, smelties iedvesmas no interesantiem dzīves stāstiem un daudz citu iespēju, piedaloties projektā "PROTI un DARI!”.

Angelīna Tukiša

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

 

Viļānos notika pieredzes apmaiņas pasākums Latgales reģiona pašvaldībām

15 decembrī Viļānos notika īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākums Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta “PROTI un DARI!” ietvaros, kurā piedalījās dalībnieki no dažādām Latgales plānošanas reģionu pašvaldībām. Pasākumā piedalījās arī Krustpils novada tūrisma un jaunatnes 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras darbinieki pieredzes apmaiņas pasākuma laikā sniedza informāciju par projekta ieviešanas progresu, supervīziju nozīmīgumu projekta ieviešanas gaitā, kā arī pasākuma dalībnieki no dažādām iestādēm un dažādu profesiju pārstāvji dalījās savā pieredzē par jauniešu piesaisti projektam, kā arī stāstīja par projekta ieviešanu un īstenošanu.

Projekta “PROTI un DARI”

Programmas vadītāja Angelīna Smirnova

 

Krustpils novada jaunieši apmeklēja uzņēmejdarbības iedvesmas konferenci 

LIAA projekta "Inovāciju motivācijas programma" ietvaros, 26. oktobrī Ķīpsalas izstāžu hallē norisinājās uzņēmējdarbības iedvesmas konference "Uzdrīksties uzvarēt", kur pulcējās vairāk nekā 2000 jauniešu no visas Latvijas. Pasākumu kopumā apmeklēja apmeklēja 40 jaunieši no Krustpils novada, viņu vidū bija arī projekta “PROTI un DARI” dalībniece Jana Miļevska.  Konferences laikā jauniešiem bija iespēja iedvesmoties no Latvijā spilgtākajiem uzņēmējiem un personībām, lai uzdrošinātos izmēģināt spēkus uzņēmējdarbībā vai jebkura cita sava sapņa īstenošanā. Konferencē uzstājās finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola, uzņēmēji Martins Zemītis (Materia Bikes), Dāvis Siksnāns (Printful), Edgars Rozenvalds (Wood religion), Ģirts Ozoliņš (Erica Synths), Normunds Bergs (SAF tehnika), reklāmas guru Andris Rubīns (DDB), LMT viceprezidents Ingmārs Pūķis, piedzīvojumu meklētājs Kārlis Bardelis, kā arī Latvijas veiksmīgākie skolēnu mācību uzņēmumi. Pasākums ar dažādiem uzņēmēju pieredzes stāstiem ļāva jauniešiem apjaust veidus un iespējas, kā savus sapņus pārvērst realitātē.

Vairāk foto : https://www.flickr.com/photos/140015285@N07/albums

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

 

 Krustpils novadā vairāk nekā 100 iedzīvotāju dodas Latvijas simtgadei veltītā pārgājienā 

22. oktobrī Krustpils novada Krustpils pagastā norisinājās jau ceturtais Latvijas simtgades pārgājiens, kuru organizēja Krustpils novada pašvaldība sadarbībā ar biedrību “Daugavas Pārupieši” un sporta klubu “Mustangs”. Pārgājiena mērķis nemainīgs - sagaidot Latvijas simtgadi popularizēt Krustpils novadu, kā arī veicināt pārgājienu kā veselīga un sportiska dzīvesveida sastāvdaļu.

Rudens pārgājienā, kas sākās dzestrā, bet saulainā un skaistā svētdienas rītā, devās 31 komanda – 14 komandas 15 kilometru distancē un 17 komandas 30 kilometru distancē. Kopējais dalībnieku skaits – 118.  Pārgājiena dalībnieki nesacentās savā starpā, taču pārgājiena trasē pavadītais laiks tika fiksēts, un 30 kilometru maršruts bija nopietns izaicinājums ikvienam tā dalībniekam. Finišējot dalībnieki vienbalsīgi atzina, ka šāda veida pārgājieni ir lieliska veids kā atjaunot savus enerģijas krājumus jaunajai darba nedēļai un  nav  jau nemaz tik sarežģīti nolikt malā ikdienas darbus un iesaistīties ar sev mīļajiem nelielā piedzīvojumā, kas ne tikai stiprinās veselību, bet arī garu.

Jāatzīst,  ka pārgājiens ir ļoti demokrātiska aktivitāte jo tai nevajag dārgus instrumentus – tā nav kāpšana kalnos, kur jābūt specifiskam un dārgam inventāram. Saliec mugursomā svarīgāko un dodies ceļā!

Liels paldies par palīdzību pasākuma organizēšanā un norisē sakāms brīvprātīgajiem jauniešiem – Jēkabpils 3.vidusskolas audzēknēm Ievai Ivanovai, Annai Fedulovai un projekta “PROTI un DARI”  dalībniecei Janai Miļevskai.

Tiekamies februārī – 5. Latvijas simtgadei veltītājā pārgājienā!

Angelīna Smirnova

Krustpils novada pašvaldības

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

 

 

 

Ja esi jaunietis vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), pašlaik nemācies, nestrādā algotu darbu, neapgūsti arodu pie amata meistara un neesi reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieks, piesakies atbalstam Eiropas Sociālā fonda finansētā projektā "PROTI un DARI"!

 

 

Projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā 2 līdz 9 mēnešiem.

Lai īstenotu mērķa grupas jaunieša individuālajā pasākumu programmā plānotos atbalsta pasākumus vēl veiksmīgāk un sasniegtu izvirzītos mērķus, katru jaunieti ikdienas gaitās atbalsta programmas vadītājs un mentors.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Aicinām Krustpils  novada jauniešus, kuri atbilst projekta kritērijiem un vēlas veicināt pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē, zvanīt programmas vadītājai Angelīna Smirnovai (darba laikā) 28311364 vai raksti angelina.smirnova@krustpils.lv vai nāc uz Krustpils novada domes administrācijas ēkas 23.. kabinetu, Rīgas ielā 150a, Jēkabpilī.

 

Projekta “PROTI un DARI”

Programmas vadītāja Angelīna Smirnova

 

 

 

Projekts "PROTI un DARI!"

Programma: Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”.

Specifiskais atbalsta mērķis 8.3.3. „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centra darbībā.

Projekta ieviesējs: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), sadarbojoties ar pašvaldībām, vai pašvaldību apvienībām, kas projekta īstenošanā iesaista pašvaldību stratēģiskos partnerus.

Sadarbības partneris: Krustpils novada pašvaldība.

Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus, kuri nemācās, nestrādā vai neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Tāpat projekta mērķis ir veicināt šo jauniešu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē, Jauniešu garantijas pasākumos, kurus īsteno NVA un Valsts izglītības attīstības aģentūra, un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Mērķa grupa projektā "PROTI un DARI!" ir jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Mērķa grupas jaunietim paredzētais atbalsts:

 1. veikta jauniešu profilēšana, apzinot jaunieša prasmes, intereses un iegūto izglītību, kā arī nosakot attīstības virzienus;
  2. sadarbībā ar katru jaunieti, balstoties uz tā profilēšanas rezultātiem, izstrādāta viņa individuālā pasākumu programma, kas sastāv no četrām obligātajām komponentēm (UNESCO izstrādātie mācīšanās pīlāri): personības attīstība, iekļaušanās sabiedrībā, "darba tikums", mūžizglītības kompetences;
  3. noslēgta vienošanās ar mērķa grupas jaunieti par dalību individuālās pasākumu programmas īstenošanā projekta ietvaros;
  4. īstenota jaunieša individuālā pasākumu programma līdz 9 mēnešiem ilgā laika periodā, nodrošinot tajā paredzētos pasākumus, kas var ietvert šādas aktivitātes:
  -    regulārs individuāls mentora atbalsts (ne mazāk kā 20 stundas mēnesī),  kura laikā mentors sniedz atbalstu mērķa grupas jaunietim individuālās pasākumu programmas īstenošanā;
  -    formālās un ikdienas mācīšanās,
  -    speciālistu konsultācijas  (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu),
  -    dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi),
  -    brīvprātīgā darba aktivitātes,
  -    iesaisti nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos,
  -    profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara;
  -    iesaisti vietējās sabiedriskajās aktivitātēs.
  -    specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti (ar surdotulka, asistenta palīdzību, specializēto transportu);

Projekta īstenošanas termiņš: 2014. gada septembris – 2018. gada decembris, atbalsts jauniešiem pašvaldībās no 2016. gada oktobra Sadarbības līgums starp Krustpils novada pašvaldību un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par projekta īstenošanu noslēgts 2016. gada oktobrī.

Programmas vadītāja: tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste Angelīna Smirnova, e-pasts  angelina.smirnova@krustpils.lv, mob.tel.28311364

 

 

Projekta “PROTI un DARI”

Programmas vadītāja Angelīna Smirnova

 

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
20.01.2021 plkst. , Krustpils novada pašvaldība
Apvienoto komiteju sēde
27.01.2021 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība - ZOOM
Domes sēde
Krustpils Novadnieks, DECEMBRIS 2020
Krustpils Novadnieks, NOVEMBRIS 2020Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2020Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu