Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Jāņa Āboliņa sporta klubs

Noslēgusies projekta "SUP fitness un atpūta veselīgam dzīvesveidam 2.kārta"   realizācija

 

 

2021. gada 12.maijā noslēgusies projekta "SUP fitness un atpūta veselīgam dzīvesveidam 2.kārta" realizācija, kuras gaitā tika iegādāts inventārs un aprīkojums SUP fitnesa un aktīvās atpūtas pakalpojuma attīstībai.
Realizējot projektu ir sasniegts projekta VIRSMĒRĶIS - Nodrošināt Krustpils novada Kūku pagastā kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi veselīga dzīvesveida attīstībai un projekta tiešais mērķis- attīstīt Biedrības "Jāņa Āboliņa sporta klubs" saimniecisko darbību nodrošinot patstāvīgu ieņēmumu bāzi biedrības mērķu sasniegšanai, kā arī specifiskais mērķis -Pilnveidot un paplašināt biedrības jauno pakalpojumu - SUP fitnesu un atpūtas braucienus, pilnveidojot un paplašinot jaunizveidoto pakalpojumu, kas līdz 2019. gada vasarai nebija pieejams Krustpils novada un Lauku partnerības "Sēlija" teritorijā. Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja EUR 16 855,20, tajā skaitā ELFLA LEADER finansējums EUR 11 798,64. Projekta realizācijas laiks: 09.12.2019. – 12.05.2021.
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas Krustpils novada pašvaldībai, biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā.

12.05.2021.
Kārlis Stars
Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projekta vadītājs

Projekta Nr. 19-05-AL24-A019.2101-000006

 

 

Biedrība “Jāņa Āboliņa sporta klubs” uzsāk fitnesa nodarbības projekta  „Apmācību programma “Laimes terapija stiprām sievietēm” ietvaros

  1. gada 24. februārī tiek uzsāktas fitnesa nodarbības apmācību programmas “Laimes terapija stiprām sievietēm” ietvaros. Nodarbības notiks biedrības trenažieru zālē, Krustpils novada, Kūku pagasta “Zīlānos”

Datums

Nodarbības sākums

Nodarbības ilgums

24.02.2020.

19:00

1h

02.03.2020.

19:00

1h

09.03.2020.

19:00

1h

16.03.2020.

19:00

1h

23.03.2020.

19:00

1h

30.03.2020.

19:00

1h

06.04.2020.

19:00

1h

13.04.2020.

19:00

1h

20.04.2020.

19:00

1h

27.04.2020.

19:00

1h

 

PROJEKTA TIEŠAIS MĒRĶIS- Paplašināt sievietēm pieejamo apmācību klāstu ieviešot sevis attīstības un pašiedvesmas apmācību programmu Krustpils novadā. Projekta realizācijas laiks: 24.02.2020. – 01.07.2020. Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā. Informācija par dalību nodarbībās pa tālruni 26862244.

24.02.2020.

Kārlis Stars

Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projektu vadītājs

Projekta Nr. 19-05-AL24-A019.2206-000001

 

 

Noslēgusies projekta "SUP fitness un atpūta veselīgam dzīvesveidam" realizācija

2019. gada 1.jūlijā noslēgusies projekta "SUP fitness un atpūta veselīgam dzīvesveidam"  realizācija, kuras gaitā tika iegādāti 8 SUP dēļi, 14 airi, glābšanas vestes.
Realizējot projektu ir sasniegts projekta VIRSMĒRĶIS - Nodrošināt Krustpils novada Kūku pagastā kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi veselīga dzīvesveida attīstībai un projekta tiešais mērķis- attīstīt Biedrības "Jāņa Āboliņa sporta klubs" saimniecisko darbību nodrošinot patstāvīgu ieņēmumu bāzi biedrības mērķu sasniegšanai, kā arī specifiskais mērķis -attīstīt SUP fitnesu un atpūtas braucienus, radot jaunu, līdz šim brīdim nebijušu pakalpojumu Krustpils novada un Lauku partnerības "Sēlija" teritorijā. Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja EUR 12 679,34, tajā skaitā ELFLA LEADER finansējums EUR 8875,54. Projekta realizācijas laiks: 13.09.2018. – 01.07.2019.
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas Krustpils novada pašvaldībai, biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā.

01.07.2019.
Kārlis Stars
Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projekta vadītājs
Projekta Nr. 18-05-AL24-A019.2101-000010

Noslēgusies projekta “Inventāra iegāde kvalitatīvai sieviešu un jauniešu fitnesa nodarbību norisei” realizācija

2019. gada 20.jūnijā noslēgusies projekta “Inventāra iegāde kvalitatīvai sieviešu un jauniešu fitnesa nodarbību norisei” realizācija, kuras gaitā tika iegādāti airēšanas trenažieri, steperi, dažādu svaru hanteles, svaru stieņi vingrošanai, fitnesa ātruma trepītes, virve.
Realizējot projektu ir sasniegts projekta VIRSMĒRĶIS - Nodrošināt Krustpils novada Kūku pagastā kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi sporta un veselīga dzīvesveida attīstībai, kā arī PROJEKTA TIEŠAIS MĒRĶIS- attīstīt Biedrības "Jāņa Āboliņa sporta klubs" inventāra bāzi sieviešu un jauniešu funkcionālā fitnesa nodarbībām. Projekts radīja iespēju vingrot plašākai mērķauditorijai, kuru iespējas uzturēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu tiešā dzīves vietas tuvumā, Kūku pagastā līdz šim ir bijušas ierobežotas. Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja EUR 5046,40, tajā skaitā ELFLA LEADER finansējums EUR 4541,76. Projekta realizācijas laiks: 19.07.2018. – 20.06.2019.
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas Krustpils novada pašvaldībai biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā.

20.06.2019.
Kārlis Stars
Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projekta vadītājs
Projekta Nr. 18-05-AL24-A019.2202-000002

Noslēgusies projekta “Biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” infrastruktūras attīstība bērnu, jauniešu un sieviešu aktīvai atpūtai” realizācija

2019. gada 12.jūnijā Krustpils novada būvju pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā pārbūvēto trenažieru zāles ēku, kas pārbūvēta LEADER projekta “Biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” infrastruktūras attīstība bērnu, jauniešu un sieviešu aktīvai atpūtai” ietvaros. Būvdarbu gaitā tika pārbūvēta esošā trenažieru zāles ēka, izbūvējot ēkas 2.stāvu, kurā ierīkota zāle fitnesa nodarbībām.

Realizējot projektu ir sasniegts projekta VIRSMĒRĶIS - Nodrošināt Krustpils novada Kūku pagastā kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi sporta un veselīga dzīvesveida attīstībai, kā arī PROJEKTA TIEŠAIS MĒRĶIS- attīstīt Biedrības "Jāņa Āboliņa sporta klubs" infrastruktūru, bērnu, jauniešu, sieviešu un jauno māmiņu veselīgam un sportiskam dzīvesveidam.

Projekta attiecināmās izmaksas sastādīja EUR 30 000, tajā skaitā ELFLA LEADER finansējums EUR 27 000. Projekta realizācijas laiks: 14.06.2017. – 14.06.2019. Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas Krustpils novada pašvaldībai biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā.

14.06.2019. Kārlis Stars Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projekta vadītājs

Projekta Nr. 17-05-AL24-A019.2202-000006

Biedrība „ Jāņa Āboliņa sporta klubs” realizējusi projektu “Latvisko svētku svinēšanas un tradīciju kopšanas vietas izveide Krustpils novada Zīlānu ciemā”


 2014. gada 21. novembrī Krustpils novada būvju pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā jaunizbūvēto svētku svinēšanas vietu, kas radīta LEADER projekta “Latvisko svētku svinēšanas un tradīciju kopšanas vietas izveide Krustpils novada Zīlānu ciemā” ietvaros.

Būvdarbu gaitā svētku svinēšanas vietā tika uzstādītas pieaugušo šūpoles, bērnu šūpoles, izveidota ugunskura vieta ar latvju zīmēm, izbruģēta ietve uz pašvaldību, uzstādīti soliņi un atkritumu urnas. Būvdarbus veica SIA „ AnTim”, būvuzraudzību nodrošināja būvinženieris Jānis Dzenis, būvprojekta izstrādi veica Aleksandrs Gargažins.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 7935,15, tajā skaitā ELFLA LEADER finansējums EUR 7141,63. Projekta realizācijas laiks: 23.05.2013. – 21.11.2014.
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas arī biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā.

21.11.2014.
Kārlis Stars
Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projekta vadītājs

Projekta Nr. 13-05-LL13-L413204-000009 

Biedrība „ Jāņa Āboliņa sporta klubs” izveidojusi aktīvās atpūtas laukumu jauniešiem Jaunās Muižas ciemā

 

 

2014. gada 30.jūnijā Krustpils novada būvju pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā jaunizbūvēto aktīvās atpūtas laukumu, kas radīts LEADER projekta „Jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Kūku pagasta Jaunās Muižas ciemā" ietvaros.
Būvdarbu gaitā Jaunās Muižas ciemā, pie daudzdzīvokļu mājām tika izbūvēts aktīvās atpūtas laukums, kas veicinās Kūku pagasta jauniešu fizisko spēju uzlabošanu un attīstību. Atpūtas laukumā tika izveidots asfaltēts strītbola laukums, volejbola laukums, uzstādīts pievilkšanās stienis, līdztekas un šūpoles. Būvdarbus veica SIA „ AnTim”, būvuzraudzību nodrošināja būvinženieris Jānis Dzenis, būvprojekta izstrādi veica Aleksandrs Gargažins.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja EUR 7116,58, tajā skaitā ELFLA LEADER finansējums EUR 6404,92. Projekta realizācijas laiks: 23.05.2013. – 15.07.2014.
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas arī biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā.

10.07.2014.
Kārlis Stars
Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projekta vadītājs

Projekta Nr. 13-05-LL13-L413202-000003 

 

Noslēgusies biedrības „Jāņa Āboliņa sporta klubs” projekta „Svarbumbu celšanas un fitnesa treniņu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Krustpils novadā 2.kārta” realizācija

 

 

2013. gada 29. augustā veiksmīgi pabeigta projekta „Svarbumbu celšanas un fitnesa treniņu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Krustpils novadā 2. kārta” (LAD projekta Nr. 12-05-LL13-L413202-000016) realizācija. 
Projekts tika iesniegts Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” organizētajā LEADER projektu konkursā ELFLA pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2012. gada maijā un tika apstiprināts Lauku atbalsta dienestā. 
Projekta mērķis: Uzlabot  Biedrības "Jāņa Āboliņa sporta klubs" trenažieru zāles inventāra bāzi, paplašinot iespējas  visiem interesentiem nodarboties ar kvalitatīviem fitnesa un svarbumbu celšanas sporta treniņiem Krustpils novadā.
Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 5395,64, tai skaitā publiskais finansējums LVL 4856,08. Atbalsta saņēmēja līdzfinansējums: LVL 539,56. 
Lai paplašinātu iespējas  visiem interesentiem nodarboties ar kvalitatīviem fitnesa un svarbumbu celšanas sporta treniņiem, bija nepieciešams uzlabot  biedrības "Jāņa Āboliņa sporta klubs" trenažieru zāles inventāra bāzi, projekta "Svarbumbu celšanas un fitnesa treniņu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Krustpils novadā 2. kārta" ietvaros iegādājoties trenažierus un inventāru. Projekta gaitā tika uzstādīti šādi trenažieri un inventārs - Trenažieris kājām “Leg press”, Trenažieris - Muguras vertikālais bloks, Gumijotu profesionālo hanteļu komplekts, Statīvs hanteļu novietošanai,   Olimpiskā svaru stieņa komplekts ar ripām, Svaru stieņu un rokturu komplekts, Svarbumbu komplekts, Solu komplekts, Skapīši ģērbtuvei ar soliņiem ar 8 sekcijām .
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas biedrībai “Lauku partnerība Sēlija”, kas nodrošina LEADER projektu konkursu norisi bijušā Jēkabpils rajona teritorijā, Krustpils novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu.

2013. gada 29. augustā
Kārlis Stars
Projekta vadītājs,
Biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” valdes loceklis

 __________________________________________________________________________________________________

 Biedrība „ Jāņa Āboliņa sporta klubs” izveido mūsdienīgu bērnu rotaļu laukumu Kūku pagasta Zīlānu ciemā

 

 

 

 

2013. gada 15.jūlijā Krustpils novada būvju pieņemšanas komisija pieņēma ekspluatācijā jaunizbūvēto bērnu un jauniešu rotaļu laukumu, kas radīts LEADER projekta „Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Kūku pagasta Zīlānu ciemā 1. kārta" ietvaros.
Būvdarbu gaitā Zīlānu ciemā, pie daudzdzīvokļu mājām tika izbūvēts mūsdienīgs rotaļu laukums, kas veicinās Kūku pagasta bērnu un jauniešu fizisko spēju uzlabošanu un attīstību. Bērnu rotaļu laukumā uzstādīts rotaļu komplekss, šūpoles, šūpoles „ Helihopters” uz atsperēm, smilšu kaste, kā arī novietoti atpūtas soli bērnu vecākiem.
Būvdarbus veica SIA „ MK Dizains”, būvuzraudzību nodrošināja būvinženieris Valdis Renerts, būvprojekta izstrādi veica Aleksandrs Gargažins.
Projekta kopējās izmaksas sastādīja LVL 5168,31, tajā skaitā ELFLA LEADER finansējums LVL 4651,48 un biedrības līdzfinansējums LVL 516,83. Projekta realizācijas laiks: 23.05.2012. – 29.08.2013.
Projekta 2.kārtas  ietvaros laika posmā no 2013. Līdz 2015. gadam plānots izbūvēt līdztekas, pievilkšanās stieņus, un citas vingrošanas kompleksa sastāvdaļas jauniešiem.
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas arī biedrībai „Lauku partnerība Sēlija” , kas nodrošina ELFLA LEADER finansējuma pieejamību šajā reģionā.
19.07.2013.
Kārlis Stars
Biedrības Jāņa Āboliņa sporta klubs”  valdes loceklis,  projekta vadītājs

Projekta Nr. 12-05-LL13-L413201-000001 

_________________________________________________________________________________________

 

Biedrība „Jāņa Āboliņa sporta klubs” pabeigusi projekta „Svarbumbu un fitnesa treniņu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Krustpils novadā” (LAD projekta Nr. 11-05-LL13-L413204-000011) realizāciju. 


Projekts tika iesniegts Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” organizētajā LEADER projektu konkursā ELFLA pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2011. gada aprīlī un tika apstiprināts Lauku Atbalsta Dienestā. 
Projekta mērķis: Virsmērķis - Nodrošināt Krustpils novadā kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi svarbumbu celšanas sporta veidam un fitnesam, dodot iespēju visiem interesentiem nodarboties ar šo sporta veidu. Projekta tiešais mērķis - Atjaunot  Biedrības "Jāņa Āboliņa sporta klubs" trenažieru zāles inventāra bāzi, uzlabojot iespējas  visiem interesentiem nodarboties ar fitnesu un svarbumbu celšanas sporta veidu Krustpils novadā.
Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 4877,94, tai skaitā publiskais finansējums LVL 4390,15. Atbalsta saņēmēja līdzfinansējums: LVL 487,79. 
Lai pilnvērtīgi uzlabotu iespējas  visiem interesentiem nodarboties ar fitnesu un svarbumbu celšanas sporta veidu Krustpils novadā,  pabeigtu trenažieru zāles ierīkošanu, projekta "Svarbumbu celšanas un fitnesa treniņu kvalitātes uzlabošana jauniešiem Krustpils novadā" gaitā tika iegādāti trenažieri - Krossovers, Trenažieris vēdera presei/muguras iztaisnošanai, Statīvs svaru stienim, Trenažieris krūšu muskulatūrai , Kardiotrenažieris - eliptiskais trenažieris,  Statīvs svaru stieņa spiešanai guļus,  Svaru ripu komplekts 100 kg. 
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas biedrībai “Lauku partnerība Sēlija”, kas nodrošina LEADER projektu konkursu norisi bijušā Jēkabpils rajona teritorijā, Krustpils novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu. Īpašu pateicību biedrība izsaka privātpersonām, kas ziedoja finansu līdzekļus projekta izmaksu segšanai – Gundaram Kalvem un Aivim Kalniņam.

2012. gada 24. aprīlī
Kārlis Stars
Biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” valdes loceklis

 


Pabeigta projekta „Kvalitatīvu svarbumbu celšanas treniņu nodrošināšana jauniešiem Krustpils novadā, 2. kārta” realizācija

 

Pabeigta projekta „Kvalitatīvu svarbumbu celšanas treniņu nodrošināšana jauniešiem Krustpils novadā, 2. kārta” realizācija
Noslēgusies projekta „Kvalitatīvu svarbumbu celšanas treniņu nodrošināšana jauniešiem Krustpils novadā, 2. kārta” (LAD projekta Nr. 10-05-LL13-L413204-000002) realizāciju. Projekts tika iesniegts Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” organizētajā LEADER projektu konkursā ELFLA pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” 2010. gada 31. maijā un tika apstiprināts Lauku Atbalsta Dienestā. Projekta mērķis ir nodrošināt Krustpils novadā kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi svarbumbu celšanas sporta veidam, dodot iespēju visiem interesentiem nodarboties ar šo sporta veidu.
Projekta attiecināmās izmaksas ir LVL 6708,45, tai skaitā publiskais finansējums LVL 6037,60. Atbalsta saņēmēja līdzfinansējums: LVL 670,85 . Atbalsta saņēmēja neattiecināmās izmaksas LVL 1476,26 .
Projekta gaitā 2010. gada novembrī tika uzsākta nedzīvojamās ēkas vienkāršotā rekonstrukcijas 2. kārta, veicot trenažieru zāles darbības nodrošināšanai nepieciešamo palīgtelpu izbūvi, veicamajos būvdarbos iekļaujot ģērbtuves, dušas un tualetes izbūvi un aprīkošanu, apkures sistēmas ierīkošanu, elektroinstalācijas ierīkošanu, ūdensapgādes pieslēguma ierīkošanu.
Projekta realizācija dod lielisku iespēju „Jāņa Āboliņa sporta kluba” jaunajiem sportistiem un arī citiem interesentiem turpināt treniņus ievērojami uzlabotos apstākļos kā arī sasniegt jaunus panākumus Latvijas un Eiropas mēroga sporta sacensībās. 
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas biedrībai “Lauku partnerība Sēlija”, kas nodrošina LEADER projektu konkursu norisi bijušā Jēkabpils rajona teritorijā, Krustpils novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu. Īpašu pateicību biedrība izsaka privātpersonām, kas ziedoja finansu līdzekļus projekta neattiecināmo izmaksu segšanai – Gundaram Kalvem un Aivim Kalniņam.

2012. gada 5. aprīlī
Kārlis Stars
Biedrības “Jāņa Āboliņa sporta klubs” valdes loceklis 

Biedrība „Jāņa Āboliņa sporta klubs” realizē projektu „Kvalitatīvu svarbumbu celšanas treniņu nodrošināšana jauniešiem Krustpils novadā”


Biedrība „Jāņa Āboliņa sporta klubs” veic projekta „Kvalitatīvu svarbumbu celšanas treniņu nodrošināšana jauniešiem Krustpils novadā” (LAD projekta Nr. 09-05-LL13-L413204000001) realizāciju. Projekts tika iesniegts Biedrības “Lauku partnerība Sēlija” organizētajā LEADER projektu konkursā ELFLA pasākumam "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" un 2009. Gada 11. decembrī tika apstiprināts Lauku Atbalsta Dienestā. Projekta mērķis ir nodrošināt Krustpils novadā kvalitatīvu materiāli tehnisko bāzi svarbumbu celšanas sporta veidam, dodot iespēju visiem interesentiem nodarboties ar šo sporta veidu.
Projekta kopējās izmaksas LVL 8953.41, tai skaitā publiskais finansējums LVL 6300,00. Atbalsta saņēmēja līdzfinansējums: LVL 700,00 . Atbalsta saņēmēja neattiecināmās izmaksas LVL 1953.41 .
Projekta gaitā 2010. gada maijā tika uzsākta nedzīvojamās ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, veicot trenažieru zāles 63 m2 platībā izbūvi, veicamajos būvdarbos iekļaujot starpsienas izbūvi, durvju ailu aizmūrēšanu, durvju nomaiņu, griestu pārseguma izbūvi un siltināšanu, grīdas pamatnes izveidošanu un siltināšanu, speciālā gumijotā paklāja seguma ierīkošanu, sienu siltināšanu un apšūšanu ar ģipškartona loksnēm, kas pabeigta 2010. Gada augustā.
Projekta realizācija dod lielisku iespēju „Jāņa Āboliņa sporta kluba” jaunajiem sportistiem un arī citiem interesentiem turpināt treniņus ievērojami uzlabotos apstākļos kā arī sasniegt jaunus panākumus Latvijas un Eiropas mēroga sporta sacensībās. 
Par projekta realizācijas iespēju jāpateicas Biedrībai “Lauku partnerība Sēlija”, kas nodrošina LEADER projektu konkursu norisi bijušā Jēkabpils rajona teritorijā, kā arī Krustpils novada pašvaldībai par piešķirto līdzfinansējumu Ls 700 apmēŗā.

Kārlis Stars

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
  • Laukezers
  • Kristakrūga skatu tornis
  • Marinzejas ezers
  • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
  • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
  • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu