Krustpils novads
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"

Silta sirds

Biedrība dibināta: 2016.gadā

Reģistrācijas Nr.: 40008247887

Biedrības mērķi:

1. Sekmēt skolas un skolēnu interešu atbalstu
2. Attīstīt pakalpojumu pieejamību
3. Veicināt dzīves kvalitātes uzlabošanos
4. Veicināt iedzīvotāju līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā
5. Veicināt iedzīvotāju pašdarbības centienus un radošās aktivitātes
6. Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām,uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs
7. Sekmēt sadarbību starp paaudzēm
8. Veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību
9. Veikt pasākumus motivācijas un pašnovērtējuma celšanai
10. Popularizēt veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu
11. Sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm sociālās labklājības celšanai
12. Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas sabiedriskajā dzīvē
13. Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus biedrības mērķa sasniegšana
14. Veicināt seno tradīciju iekļaušanu mūsdienu dzīvē
15. Sekmēt sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu
16. Kultūrvēsturiskā mantojuma, tradīciju, vides saglabāšana un pilnveidošana, 17. Sociālo pakalpojumu sniegšana
18. Sekmēt sakarus ar ārvalstu privātajām, valstiskajām un sabiedriskajām kristīgām labdarības iestādēm un organizācijām
19. Starpvalstu apmaiņas programmu apguve
20. Organizēt bērnu un skolēnu sporta pasākumus.

Kontaktinformācija:

Mārīte - t.: 29124049, Inga - t.: 26335203

Ziedojumu konts:
A/s Swedbank; HABALV2X

LV89HABA0551041352813

 


 

Biedrība ’’Silta sirds’’ aicina sniegt atbalstu.

Izglītība un tās attīstība ir svarīga ikvienai pasaules valstij. Diemžēl iespējas mācīties katrā valstī atšķiras un tādējādi jaunieši vienā valstī var būt izglītotāki kā otrā. Ir izveidots arī  izglītības indeksa rādītāja tops. Šajā topā pārsvarā vērā tiek ņemti mācību rezultāti un līdere šajā jomā ir Austrālija. Arī Latvija ir sastopama šajā topā, un raugoties pēc jaunākajiem datiem, mūsu valsts ieņem 24. vietu no visām pasaules valstīm.  Secinājums – izglītība Latvijā ir samērā augstā līmenī.
Pašlaik sabiedrībā tiek aktualizēts jautājums par izglītības sistēmas kvalitāti un valsts finansiālo atbalstu tās nodrošināšanā. Aktīvi tiek diskutēts par jauno finansēšanas modeli "Nauda seko bērnam līdz skolai", tā plusiem un mīnusiem. Taču palīdzība skolām nepieciešama jau pašlaik. Jo tieši mūsu jaunā paaudze dienas lielāko daļu pavada skolās. Būtiskākā problēma ir skolas vides fiziskā sakārtošana, vecāku izglītojoši pasākumi, interešu izglītības finansējums un daudz kas cits, kas palīdzētu nodrošināt kvalitatīvāku un patīkamāku vidi skolēnu attīstībai. Savukārt ikvienam Latvijas iedzīvotājam tā ir iespēja iesaistīties izglītības līmeņa celšanā, reizē arī izdarot vienkārši labu darbu savai skolai.
Krustpils novada pašvaldība nav apvienojusi, reorganizējusi vai likvidējusi nevienu novada skolu, par sirsnīgs novada iedzīvotāju paldies. Izglītība un veselība valstij un pašvaldībām maksā dārgi, nepieciešama liela nauda, lai nodrošinātu visu nepieciešamo. 2016.gadā plānotie tēriņi būs krietni jāsamazina, jo Kūku pagasta budžeta iespējas šogad ir diezgan ierobežotas. Priecē, ka no novada pamatbudžeta ir plānots  novirzīt naudu investīciju projektam “Krustpils novada izglītības iestāžu materiāltehniskās bāzes uzlabošana”. Ceram, ka šī projekta realizācijas rezultātā vēl divas klases tiks aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm, tas skolēniem ļaus mācīties mūsdienīgā vidē un veidā.
Varbūt rodas jautājums-ko tad vajag skolai, kura no ārpuses izskatās koša un sakopta. Ir veikts kapitālais remonts skolas zālē, tā ir aprīkota ar visu nepieciešamo, lai Sūnu skolā varētu notikt masu pasākumi ne tikai skolas, bet arī reģiona un valsts līmenī. Blakus skolai gada nogalē nodots ekspluatācijā jaunais sporta stadions un bērnu rotaļu laukumi.  
Tomēr skaistā āriene nenozīmē , ka visi darbi ir padarīti. Skolas administrācija un tehniskie darbinieki nodrošina tīrību, kārtību, kā arī pašu spēkiem ir veikuši kosmētiskus remontdarbus. Šī brīža aktuālākā problēma ir fiziski novecojušie sanmezgli (tualetes, kanalizācija), un elektroinstalācija. Līdzekļus prasa arī mājturības un tehnoloģiju kabinetu remonti un aprīkojuma atjaunošana. Skolā darbojas Sākumskolas dienas centrs, kurā pēc stundām var atpūsties un saturīgi pavadīt brīvo laiku jaunāko klašu skolēni. Taču, lai aktīvi darbotos, nepieciešams aprīkojums- attīstošās galda spēles, konstruktori utml. Arī pirmsskolas grupās rotaļlietas ātri nolietojas, bērni vēlas radoši izpausties. Nepieciešami papīri, krāsas, līmes, dažādi materiāli, didaktiskās spēles un rotaļlietas.
Sūnu pamatskolas Skolas padomes priekšsēdētāja un biedrības ‘’Silta sirds’’ vadītāja Mārīte Pole vecāku vārdā vēršas pie Krustpils novada Sūnu pamatskolas bijušajiem un esošajiem skolēnu vecākiem , kā arī citiem atbalstītājiem.

Palīdzēsim savai Sūnu skolai ! Radīsim vēl labāku mācību un atpūtas vidi mūsu bērniem !

To varam izdarīt ar ziedojumiem Biedrībai “Silta Sirds” norēķinu kontā ar norādi

 ‘’ Ziedojums Sūnu pamatskolai’’.

Ziedojumu konts: A/s Swedbank; HABALV2X;  konts  LV89HABA0551041352813.

Biedrība ir bezpeļņas organizācija un visi naudas līdzekļi tiek novirzīti konkrētiem mērķiem. Šobrīd viens no primārajiem mērķiem ir atbalstīt skolēnu labklājību, uzlabojot skolas vidi. Tāpat priecāsimies par jebkādiem celtniecības materiāliem, kuri būtu izmantojami skolas iekštelpu kosmētiskajiem remontiem.

Aicinām sazināties ar mums, ja jūs esat ieinteresēti biedrības mērķu sasniegšanā, ir vēlme darboties minētajā biedrībā un  kā biedram palīdzēt realizēt arī citus mērķus :

 • sekmēt sadarbību starp paaudzēm,
 • veicināt neformālās un mūžizglītības attīstību,
 • popularizēt veselīgu un fiziski aktīvu dzīvesveidu, 
 • sniegt atbalstu krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm sociālās labklājības celšanai,
 • uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu iniciatīvas sabiedriskajā dzīvē.

Par aktualitātēm un projektiem informēsim sabiedrību arī turpmāk.

Telefoni uzziņām: Mārīte 29124049, Inga 26335203 .

Biedrības  “Silta sirds” vārdā – Mārīte Pole

Pasākumi
Krustpils Novadnieks, JŪNIJS 2021
Krustpils Novadnieks, MAIJS 2021Krustpils Novadnieks, APRĪLIS 2021Krustpils Novadnieks, MARTS 2021
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Marinzejas ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde

2021.gada 1.jūlijā, darbu sākot jauno novadu domēm, stājas spēkā Latvijas Administratīvi teritoriālā reforma. Tās rezultātā jaunajā Jēkabpils novadā tiek apvienota līdzšinējā Jēkabpils pilsēta un Krustpils, Aknīstes, Salas, Jēkabpils un Viesītes novadi.

Lai arī reforma ievērojami skar vairākus pašvaldības darba procesus, pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem turpinās iepriekšējā kārtībā – visi pašvaldības pakalpojumi tiks nodrošināti visos pagastos līdzšinējās pakalpojumu sniegšanas vietās un ierastajā kārtībā līdz jaunu saistošo noteikumu izdošanai.

Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu