Krustpils novads
“Krustpils krāsas ir vienkāršas – māla sarkanā, zāles zaļā un ūdens zilā, ko sievietes senāk ieauda krusta rūtīs savos lindrakos. ”
Lūcija Ķuzāne "Esmu uzticīgs"
“Katram cilvēkam ir tāda vieta, kas paliek neizdzēšamā atmiņā, ko nekādi pasaules notikumi un pārliecīgie attālumi nespēj padarīt nesaredzamu”
Jānis Lejiņš "Spēlmaņu cilts"
“... augšpus pils, mālzemes muldā Daugavas labajā krastā, uzradās Krizburgas miestiņš – tirgotāju, amatnieku, maizes ceptuvju un lopu kautuvju ciemats, strūgu un plostu dzinēju apmetne.”
J. Niedre „Tai rītā mazā gaismiņā"
“Gaiss bija brīnumaini dzidrs un tīrs, spīdēja saule, un mani visu ceļu, garām Zīlāniem, Jaunajai muižai, Kondrātiem, Stipriem līdz pat Stukuliem pavadīja nepārtraukta cīruļu dziesma. ”
V. Stukuls „Krustpilieša stāstījums"

Kultūrvēsturiskas nozīmes objekti

Asotes pilskalns

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Asotes pilskalns iekārtots kalna kaupres galā, kuru no trijām pusēm ieloko Dārzupīte (Lagzde). Kaupres gals bija atdalīts ar dabīgu pāržmaugu, kas vēlāk mākslīgi padziļināta. No tās izraktās zemes uzmestas līdz 2 m augstā valnī nocietinājuma ziemeļrietumu pusē. Pilskalns ir 10 m augsts ar 67 x 55 m lielu plakumu. Pilī bijušas divas ieejas – no rietumu un austrumu pusēm. Ceļš uz pili pilskalna nogāzē bijis segts ar akmeņu klājumu. Pilskalna pakājē ir ap 1,5 ha lielas apmetnes kultūrslānis. Arheoloģiskie izrakumi (1949.-1954.g., E. Šnore) liecina, ka Asotes pilskalns apdzīvots no I g.t.p.m.ē. līdz 14.gs. Arheoloģiskajos izrakumos izpētīja apmēram ¼ daļu no pilskalna plakuma. Uz I g.t.p.m.ē. attiecas četri dziļākie slāņi. 9.gs. ēkas koncentrējās galvenokārt gar vaļņiem, bet vēlāk apbūvēja visu pilskalna plakumu. Mājas celtas guļbūvē ar māla klonu vai dēļu grīdu. Apkurei un ēdiena vārīšanai istabas vidū jeb malā kopš 9.gs. mēdza būvēt māla kleķa krāsnis ar akmeņu pamatu. Izrakumos atklāja uz 10.gs. attiecināmu labi saglabājušos dzelzs ieguves krāsni, ogļu dedzināmās bedres un kalves paliekas. 11.gs. pilskalnā gar plakuma malām izveidota jauna koka nocietinājumu sistēma ar gredzenveida aizsargvalni ar baļķu kameru karkasu. Ar šo laiku Asotes pilskalns uzskatāms par novada administratīvo un militāro centru. Pilskalna plakuma vidū atsegtā bedre ar dzīvnieku kauliem un monētām atributējamaupurbedre, kur ziedots ēdiens, dzēriens un dažādas lietas. 6 m dziļajā mītņu kārtā atsegti pavisam 14 slāņi. 1211.gada līgumā par latgaļu zemju sadalīšanu starp ordeni un bīskapu minēta arhibīskapa koka pils Aszute. Tiek uzskatīts, ka šī pils atradās Asotes pilskalnā. Otro reizi Asotes pils vēstures avotos minēta 1255.gadā. Vēlāk, izvirzoties Krustpilij, Asotes pils zaudēja savu nozīmi, un Krustpils pārņēma pilsnovada centra funkcijas (Шноре, Э. Д., 1961. Асотское городище. Рига: Издательство Академии наук Латвийской ССР.).

 GPS 56.493072;25.918888

Atašienes pilskalns

Atašienes pilskalns atrodas Atašienes – Preiļu šosejas kreisajā pusē kādreizējā Trošku karjera rietumu galā. Tika uzskatīts, ka pilskalns 1970.gados norakts grantī, tomēr 2018.gadā tika konstatēts, ka pilskalns ir saglabājies iepriekšējā veidolā. Agrākos laikos pilskalns saukts “Piļigora”, tagad – “Batarejas kalns”. Pilskalns ierīkots sašaurinātajā augstienes rietumu galā, pārrokot no divām pusēm to ar trijiem ap pusmetru dziļiem grāvjiem un uzmetot attiecīgi trīs vaļņus. Pilskalna sānos šie zemju darbi pārvēršas terasēs. 2019.gadā Latvijas Arheologu biedrība Atašienes pilskalnu kā otreiz jaunatklātu pasludināja par Gada arheoloģijas pieminekli. Tā paša gada jūnijā, Eiropas arheoloģijas dienu ietvaros pilskalna plakuma ZA malā, arheologa Jura Urtāna vadībā tika veikti nelieli pārbaudes izrakumi. Arheoloģiskajos izrakumos tika noskaidrots, ka senais kultūrslānis pilskalnā nav īpaši biezs, ne arī intensīvs, tomēr izdevās atrast vairākus desmitus bez podnieka ripas darinātu, raksturīgu lausku un dzelzs sārņus. Arheoloģiskajos izrakumos atrastās senlietas kopumā datejāmas ar mūsu ēras I gadu tūkstoša vidu un saistāmas ar baltiem- latgalu priekštečiem. 2020. gada 9.janvārī Atašienes pilskalns iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā . 

Dzirkaļu pilskalns

Valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis Dzirkaļu pilskalns atrodas ap 1,5 km uz dienvidrietumiem no Kūku dzelzceļa stacijas. Senais nocietinājums ierīkots kalna atzarā, kas strauji izbeidzas pret purvainu zemieni. Pret šo zemieni vērstā ziemeļu nogāze papildus nocietināta ar terasi, bet dienvidos, kur kalna dabīgais norobežojums bija mazāks, tas nodalīts ar pārrakumu un ar 1,5 m augstu valni, kas vēl ar vienu valni atdalīts no pilskalna plakuma. Pēc arheoloģisko izrakumu (2014.g.,  J. Urtāns) rezultātiem spriežams, ka Dzirkaļu pilskalns apdzīvots ilgāk nekā tūkstoš gadus no mūsu ēras sākuma līdz m.ē. II g.t. sākumam. Pilskalna apkārtnē ir vairāki senkapi, uz rietumiem no pilskalna atrodas senā sakrālā vieta Baznīckalns, pilskalna pakājē konstatēts plaša apmetne, kuras teritorijā bijis arī teikām apvītais Naudas avots. Par pilskalnu izdota grāmata (J. Urtāns. Dzīve Dzirkaļu pilskalnā. – NT Klasika, 2018).

 

Marinzejas muiža un muižas parks

Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis Marinzejas muiža ir Itālijas vācieša, grāfa Borha "vasaras pils". Viņu dzimtai bija daudz īpašumu Latgalē. Galvenā Borhu rezidence atradās Varakļānos, bet dēliem dāvinātas muižas Barkavā, Atašienē un Varakļānos. Marinzejas pils, kur tagad atrodas Brāļu Skridu Atašienes vidusskola, celta 1845. - 1847. g. klasicisma stilā. Tās senais nosaukums bijis Mariensee. Pili cēla grāfs Josefs Kazimirs Pēteris Mihaels fon der Borhs (1804-1881). Josefs fon der Borhs bija precējies ar Aleksandra Puškina sievas radinieci - dižciltīgu dāmu Emmu Holinsku. Grāfa tēvs bija Varakļānu muižas īpašnieks, zinātnieks, literāts un kolekcionārs Mihaels fon der Borhs. 19. gs. celtajai pilij ir bijis skatu tornītis jeb belveders virs centrālās daļas, bet 2. Pasaules kara laikā tornītis nopostīts un vairs nav atjaunots. Tomēr ēkā saglabājušās krāsnis, daļēji arī interjeru apdare. Gar ezeru aiz pils ir paša grāfa veidots ainavu parks, kas pāriet mežaparkā.  

Kontakttālrunis: Brāļu Skrindu Atašienes vidusskolas direktore Līga Zalāne 26522932

GPS 26.559254;26.379890  

 

Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca

Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca  atrodas Krustpils novada Atašienes pagasta centrā. Atašienes pirmā  koka baznīcas ēka tika uzcelta 1804. gadā par draudzes un muižtura Borha līdzekļiem, veltot to Svētā Kārļa Boromeja godam. Par jaunas Atašienes baznīcas celtniecību sāka rūpēties prāvests Boļeslavs Grišāns, kurš ar draudzes locekļu atbalstu sagādāja celtniecības materiālus, kā arī lūdza arhitektam Pavlovam izstrādāt projektu.  1931. gadā tika likti jaunās baznīcas pamati, kurus iesvētīja bīskaps Jāzeps Rancāns. Baznīcu uzcēla 1937. gadā, to septembra pēdējā svētdienā konsekrēja bīskaps Jāzeps Rancāns, veltot Sāpju Dievmātes un Svētā Kārļa Boromeja godam. Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcas draudze iekļaujas Romas Katoļu Rīgas Metropolijas klēra Rēzeknes-Aglonas diecēzē. Draudzi apkalpo prāvests Viktors Naglis. Draudzes lielākie svētki ir Jaungads, Jaunavas Marijas šķīstīšanas svētki, Svētā Jāzepa diena, Debeskāpšanas svētki, Kristus Miesas svētki, Svētās Annas diena, Jaunavas Marijas sāpju svētki, Svētā Kārļa diena.

GPS 56.545831; 26.399747

  

 

Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanu nams

Endzeļu vecticībnieku draudzes lūgšanas nams celts 19.gadsimta otrajā pusē.

GPS 56.533369;26.321512

 

                       

Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca

Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca ir luteriešu dievnams Krustpils novada Variešu pagastā, kas celta kā Krustpils baznīcas filiālbaznīca. Pirmā Unguru baznīca tika iesvētīta 1828. gada 25. jūnijā. Bet jau 1885. gadā celtne bija pussabrukušā stāvoklī. Pēc draudzes lūgumiem Krustpils pilsmuižas īpašnieks Nikolauss fon Korfs baznīcas remontam iedalīja materiālus un līdzekļus 200 rubļu apmērā. Draudze saziedoja 580 rubļus. Pēc būvmeistara Jēkaba Putniņa veiktajiem remontdarbiem 1892. gada 17. decembrī atjaunotā baznīca atkal tika iesvētīta. Pirmā pasaules kara laikā baznīcai tika sabojātas ērģeles un jumts, kā arī izsisti daži logi. Remontdarbi sākās 1926. gadā. Atjaunoto dievnamu iesvētīja 1928. gada 25. jūnijā. 1940. gadā padomju vara draudzei baznīcu atņēma. Otrā Pasaules kara laikā, baznīcai nonākot karadarbības zonā, tajā iekārtojās vācu armijas atbalsta punkts. Padomju armijas artilērija 1944. gada 7. augustā iznīcināja vācu ugunspunktu baznīcas tornī. Kritušos vācu karavīrus apglabāja turpat pie baznīcas. Pēc kara vietējie iedzīvotāji izpostīja baznīcu. Kopš 2004. gada draudze ir sākusi dievnama atjaunošanu, ir veikta mūru konservācija. 2018.gada dievnams svinēja savu 190.gadadienu.

Kontakttālrunis: draudzes priekšniece Inga Zālīte 26220489

GPS 56.613685;26.054538

   

 

 


JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
Pasākumi
21.10.2020 plkst. 10.00, Krustpils novada pašvaldība
Domes sēde
07.11.2020 plkst. 18.00, Krustpils pagasta kultūras nams Spunģēnos
Uzņēmēju balle!
17.11.2020 plkst. 17.00, Mežāres kultūras nams
Krustpils novada pašvaldības 18.novembra svinīgais pasā...
Krustpils Novadnieks, OKTOBRIS 2020
Krustpils Novadnieks, SEPTEMBRIS 2020Krustpils Novadnieks, AUGUSTS 2020Krustpils Novadnieks, JŪLIJS 2020
JAUTĀT PAŠVALDĪBAI
PašvaldībaSabiedrībaEkonomika un investīcijasTūrismsKultūraKontakti
 • Laukezers
 • Amatniecības centrs Māzers
 • Grāmatu svētki
 • Atašienes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīca
 • Unguru (Medņu) Evaņģēliski luteriskā baznīca
 • Vaiķu akmens
 • Rogāļu grava
 • Jāņa Zalāna retro motociklu un senlietu kolekcija
 • Podnieku darbnīca
 • Kristakrūga skatu tornis
 • Laukezers
 • Marinzejas muiža
 • Marinzejas ezers
 • Silabebru ezers
 • Baļotes ezers
 • Svētki kopā ar zirgiem Krustpils pagastā
 • Krustpils novads XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos
 • Ielīgošana Asotes pilskalnā
 • Kur upes un ceļi krustojas
 • Kūku pagasta brīvdabas estrāde
Ē adrese Mājokļa drošība PAPS Es, Latvija un ES www.mezalietas.lv e-pakalpojumi 1188.lv transporta saraksti
Cienījamais lietotāj, www.krustpils.lv izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vispārējo pakalpojumu kvalitāti. Turpinot lietot tīmekļa vietni, jūs apliecināt, ka piekrītat mūsu privātuma politikai. Es piekrītu Es nepiekrītu